Організаційні основи виконання досліджень

Ініціативні НДР

Залучення студентів до НДР

Організаційне забезпечення наукової діяльності ІТС, забезпечують наступні науково-навчальні структури: кафедра Телекомунікацій, кафедра Телекомунікаційні системи, кафедра Інформаційні-телекомунікаційні мережі, НДІ телекомунікацій, Міжнародний офіс, Навчально-науковий центр післядипломної освіти та бібліотека ІТС.

Опис матеріально-технічного забезпечення та лабораторій ІТС:Лабораторії фото
      * Лабораторії кафедри телекомунікацій   
      * Лабораторії кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та систем   

 

У 2020 році в ІТС оновлено та створено 11 Науково-дослідних груп
до  складу яких входять 24 студенти (докладніше):

НГ 1: Big data, сервіси обробки та аналізу.

НГ 2: Частотно-вибіркові пристрої для систем телекомунікацій.

НГ 3: інформаційні навігаційні прилади та системи для рухомих об'єктів.

НГ 4: Безпроводові телекомунікаційні системи.

НГ 5: Сенсорні телекомунікаційні мережі.

НГ 6: Якість функціонування та надійність складних технічних систем.

НГ 7: Дослідження та використання терагерцового частотного діапазону в галузі телекомунікацій.

НГ 8: Управління програмно визначуваними мережами.

НГ 9: Системи керування якістю надання послуг в інформаційно-комунікаційних системах.

НГ 10: Дослідження інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в перспективних технологіях безпроводового зв'язку.

НГ 11: Просторово-часова обробка радіосигналів для телекомунікаційних мереж, БПЛА та систем цифрового телебачення.

 

У 2020 році створено та оновлено 14 студентські гуртки, :  109 студентів учасників

 «Дослідники безпроводових технологій стандартів IEEE 802.11 для передавання інформації» наукового спрямування (науковий керівник – д.т.н., доц. Мошинська А.В.) каф. ТС, 8 студентів учасників.

«Дослідники безпроводових технологій передавання інформації для побудови систем Інтернету речей» інженерного спрямування (науковий керівник – к.т.н., Осипчук С.О.) каф. ТС, 6 студентів учасників.

«Контент для соціальних мереж», соціального спрямування Кравчук І.М. ст.викл. каф. ТК, 8 студентів учасників.

«Інфокомунікаційні науки», наукового спрямування Кравчук С.О. проф. каф. ТК, 10 студентів учасників.

«Управління мережами SDN/NVF», наукового спрямування  Романов А.І. ., проф. каф. ТК, 15 студентів учасників.

«Сенсорні мережі», інженерного спрямування Явіся В.С. доц. каф. ТК, 5 студентів учасників.

«Електродинаміка математеріалів», інженерного спрямування Цуканов О.Ф. доц. каф. ТК, 12 студентів учасників.

 «Управління мережами SDN/NVF» Романов О.І., проф. каф. ТК, 6 студентів учасників.

«Електродинаміка метаматеріалів» Живков О.П. , доц. каф. ТК, 8 студентів учасників.

 «Інформаційні технології надання послуг зв’язку» керівник професор, д.т.н. Глоба Л.С., 9 студентів;

 «Математичні методи в телекомунікаціях» керівник професор, д.ф.-м.н. Пилипенко А.Ю., 5 студентів.

«Internet of things» (кер. Курдеча В.В.). – 5 студентів.

«Мікроконтролери» (кер. Курдеча В.В.). - 4 студентів.

«Мережні безпроводові технології» (кер. Курдеча В.В.). - 8 студентів.