Залучення студентів до НДР

На базі комплексу існує Наукове товариство студентів та аспірантів  Інституту телекомунікаційних систем  (НТСА ІТС).  Це організація студентів та аспірантів факультету, основними цілями якої є:  формування успішної людини – випускника ІТС;  cприяння науковій та творчій роботі студентів та аспірантів, створення можливостей для їх ефективної роботи та розвитку;  залучення студентів до наукової діяльності;  підтримку наукоємних ідей, інновацій та обмін знаннями;  Наукове товариство студентів та аспірантів ІТС є секцією наукового товариства студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В планах товариства поглиблення співробітництва з  науковцями ІТС та НДІ «Телекомунікацій», участь студентів в наукових розробках та розширення міжнародних зв’язків з науковими колективами, які займаються дослідженнями у спорідненому напрямку.

 

Залучення студентів
до НДР за роками

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР всього

132

165

95

74

94

78

102

81

64

98

64

144

з них:

 з оплатою

1

3

3

2

2

9

7

20

19

19

19

17

при захищені магістерських (наук./проф.) робіт

6 н. 19 п.

7 н.

48п.

6 н.

39п.

38

33

31

30

32

30

13

15

37

З  науково-дослідними роботами можна ознайомитись на наступних сторінках:

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів ІТС (Ініциативні НДР)

Науково-дослідні роботи поточного року

Науково-дослідні роботи, виконані  з 2002 року             

 Госпдоговірні НДР