Витяг з протоколу № 9 від «31» жовтня 2022 р. засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем

Submitted byGleb Avdeyenko onпн, 14/11/2022 - 23:23

Витяг

з протоколу № 9 від «31» жовтня 2022 р.

засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем

Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Слухали:    Інформацію першого заступника директора НН ІТС Авдєєнка Г.Л.  про перелiк заходiв до 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського, які планується реалізувати у НН ІТС.

Ухвалили: затвердити наступний перелік заходів у НН ІТС до 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського:

1. Заходи загальноуніверситетського рівня:

1.1 Надати матеріали про діяльність НН ІТС в  нову ювілейну книгу «КПІ. Друге століття. Продовження традицій» (Відповідальні: ювілейна комісія НН ІТС)

1.2.  Взяти участь у медійному проєкті: флешмоб «Колишніх КПІшників не буває» за участі випускників НН ІТС 2000-2022 років (Відповідальний: Уривський Л. О.)

1.3   Підготувати пропозиції щодо відзначення нагородами працівників НН ІТС, які досягли значних успіхів у роботі (Відповідальний: Ільченко М. Ю.)

2. Заходи на рівні НН ІТС:

2.1 З урахуванням динамічних змін сфери ІТ та телекомунікацій, а також новітніх вимог до підготовки фахівців в рамках повоєнної трансформації економіки напрацювати адекватні пропозиції до змісту освітніх програм НН ІТС і змісту інноваційних  проєктів, цікавих для зовнішнього розвинутого світу (Відповідальний: Ільченко М. Ю., гаранти освітніх програм: Уривський Л.О., Явіся В.С., Ільницький А.І., Григоренко О. Г., Носков В. І., Романов О. І., Могилевич Д. І., Максимов В. В., Мошинська А. В.)

2.2 Здійснити структурні зміни НН ІТС за результатами самоаналізу діяльності кафедр і запровадження засади «одна кафедра – одна освітня програма» (Відповідальний: Ільченко М. Ю., Кравчук С.О., Мошинська А. В., Скулиш М. А.)

2.3 Проаналізувати і упорядкувати інформацію про найбільш вагомі наукові здобутки НН ІТС за 30 років (Відповідальний: Ільченко М. Ю., Новогорудська, Р. Л.,  Кравчук С. О., Мошинська А. В.)

2.4 Підготувати та опублікувати інформаційний буклет «Студенти НН ІТС – одні з найкращих в КПІ» (Відповідальний: Якорнов Є. А.)

2.5 Створити в НДІ Телекомунікацій наукову лабораторію з дослідження та розробки пристроїв терагерцового діапазону та наукову лабораторію метаматеріальних пристроїв (Відповідальний: Авдєєнко Г. Л., Живков О.П.)

2.6 Створити фотовиставку робіт науковців, студентів та випускників НН ІТС на тему «30 із 125» (Відповідальний: Скулиш М. А., Кононова І. В., Якорнов Є. А.)

2.7 Організувати та провести «6-ту Міжнародну конференцію з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки» (UkrMiCo'23) та ХVІІ Міжнародну науково-технічну конференцію «Перспективи телекомунікацій 2023». За результатами конференцій підготувати черговий випуск збірника "Lecture Notes in Networks and Systems", видання Springer (Відповідальний: Скулиш М. А., Уривський Л. О., Кравчук С. О., Мошинська А. В., Іванова Т. Л.)

2.8. Взяти участь у виконанні робіт з перебудови корп.№6/30 згідно з затвердженим  інвесткомісією університету  планом (Відповідальний: Ільченко М. Ю.,  Мікляєв О. В.)

2.9 Провести урочисте засідання, присвячене 125-річчю Університету та 30-річчю підготовки фахівців в сфері телекомунікацій, на рівні НН ІТС (Відповідальні: ювілейна комісія НН ІТС)

3.Заходи на рівні кафедр ТК та ІКТС НН ІТС:

3.1 Запровадити дуальну підготовку фахівців стосовно кожної освітньої програми спільно з базовими компаніями чи підприємствами (Відповідальні: Кравчук С. О., Мошинська А. В., гаранти освітніх програм: Уривський Л.О., Явіся В.С., Ільницький А.І., Григоренко О. Г., Носков В. І., Романов О. І., Могилевич Д. І., Максимов В. В., Мошинська А. В.)).

3.2  По кожній освітній програмі провести детальний аналіз відповідності змісту навчальних дисциплін і їх ролі у формуванні конкретних компетентностей фахівців. Внести відповідні пропозиції щодо дисциплін і кадрового забезпечення (Відповідальний: Правило В. В., гаранти освітніх програм: Уривський Л.О., Явіся В.С., Ільницький А.І., Григоренко О. Г., Носков В. І., Романов О. І., Могилевич Д. І., Максимов В. В., Мошинська А. В.)

3.3 Здійснити оновлення навчально-методичної бази та змісту освітніх компонент освітніх програм (Відповідальний: Правило В. В., гаранти освітніх програм: Уривський Л.О., Явіся В.С., Ільницький А.І., Григоренко О. Г., Носков В. І., Романов О. І., Могилевич Д. І., Максимов В. В., Мошинська А. В.)).

3.4  Оновити зміст інформаційних матеріалів про кафедри НН ІТС на кафедральних сайтах та сайті НН ІТС (Відповідальний: Авдєєнко Г. Л., Правило В. В., Руренко О. Г).  

 

Перший заступник директора  НН ІТС                                 Гліб АВДЄЄНКО

                   

Вчений секретар НН ІТС                                                    Ріна НОВОГРУДСЬКА

 

 

Дата прийняття
31.10.2022
Номер протоколу
9