ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Програми комплексного атестаційного екзамену складена для проведення атестації студентів (здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр») з метою встановлення відповідності здобутих ними компетентностей та результатів навчання за відповідною освітньо-професійною програмою  вимогам стандарту вищої освіти зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.

1. Програма комплексного атестаційного екзамену за ОПП "Інженерія та програмування інфокомунікацій"  (гр.ТЗ-81, ТЗ-82 та ТМ-81)

2. Програма комплексного атестаційного екзамену за ОПП  "Інформаційно-комунікаційні технології" (гр. ТІ-81, ТІ-82 )

3.  Програма комплексного атестаційного екзамену за ОПП  "Телекомунікаційні системи та мережі" (гр. ТС-81, ТС-82)