Загальна інформація

Деканат - це «сердце» навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем, його центр управління. :)

Деканат призначений для вирішенням поточних питань діяльності інституту та найголовніше для допомоги студентів у вирішенні будь яких питань та координації протягом усього навчання.

Деканат очолює директор НН ІТС – академік НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., який організовує роботу підрозділу та керівництво навчальною, науковою, методичною та виховною роботою інституту відповідно до Положення про інститут, затвердженого Вченою радою університету.

До складу деканату входять заступники директора та працівники підрозділів інституту, які відповідальні за певні напрями організації освітнього процесу, навчально-виховної, наукової, методичної та міжнародної роботи.

Telegram

"Діалоговий бот IТС" для спілкування з деканатом НН ІТС