ХV МНТК "Перспективи телекомунікацій 2021" і ХIІI "ПРІТС-2021"

ХV Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій 2021" (ПТ-2021) відбулась 12-16 квітня 2021 р. on-line за допомогою сервісів для відеоконференцій та вебінарів ZOOM та Мееt.

На базі ПТ-2021, проведено XIII Міжнародну науково-технічну конференцію студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем" (ПРІТС-2021)

ON-LINE Виставка конференції: "Інноваційні розробки в області телекомунікацій":

Науково-технічні засади побудови нових систем загоризонтного зв’язку із використанням ретрансляційних аероплатформ та штучних утворень

Технологія побудови динамічних реєстрів електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах гетерогенної структури

Розвиток методів маршрутизації та підвищення пропускної здатності у безпроводових сенсорних мережах із мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами

Розвиток методів управління мультисенсорними наносупутниковими платформами із врахуванням енергетичних та телекомунікаційних обмежень

Підвищення ефективності обробки даних зі споживчих пристроїв в телекомунікаційній мережі Інтернету Речей

Технологія забезпечення якості обслуговування телекомунікаційних сервісів
при частковому
Презентація Ільченко фото 2021 руйнуванні фізичного обладнання

Відкриття конференції: Презентація Ільченко М.Ю. 

ФОТО-ЗВІТ по МНТК ПТ та ПРІТС за 2021 рік

відкриття 2021


YouTube-канал МНТК "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" та ПРІТС

ПРЕЗЕНТАЦІЇ МНТК ПТ-2021

ПРЕЗЕНТАЦІЇ МНТК ПРІТС-2021

Програма ПТ-2021 та ПРІТС-2021

Збірник матеріалів МНТК "ПТ-2021" ISSN(рrint)2663-502X

Збірник матеріалів МНТК«ПТ-2021» ISSN (online) 2664-3057  доступно з 15 травня 2021 р.  

Рішення МНТК ПТ-2021  доступно з 25 травня 2021 р.