Інформаційні звіти поточного року

Інформаційні звіти держбюджетних науково-дослідних робіт, що виконуються  НДІ ТК в поточному році:

№, Назва НДР, керівник
звіти за роками
Строки виконання
НДР
І кватрал ІІ кватрал ІІІ кватрал ІV кватрал
           
           
           

Міжнародна:


Дослідження системи оцінки рівня наукових досліджень організацій, заснованої на карті знань, яка сама налаштовується, і на графі знань предметної області, якій настроюється
№ 0305/55-M, кер. Глоба Л.С., (від.вик. Новогрудська Р.Л.)
Річні звіти:  2020, 2021, 2022, 2023

10.2020- 10.2023 р.

Роботу заморожено

Інф.звіт
за
01.2022- 03.2022
Інф.звіт
за
04.2022- 06.2022
Інф.звіт
за
07.2022- 09.2022
Інф.звіт
за
10.2022- 12.2022

НФДУ

«Мікрохвильові пристрої на основі резонансних структур з метаматеріальними властивостями для захисту життєдіяльності та інформаційної безпекти України». Керівник: Ільченко М.Ю. (відповідальний виконавець:  Живков О.П., 10.2022- 10.2024 р.)

Фінансування не розпочалось