Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Головна сторінка
 

 ... і чому ж саме кафедра ТС?

 
 
Шановний абітурієнте!
 
Щойно ти завітав на сторінку сайту кафедри телекомунікаційних систем. А це значить, що ти закінчив школу чи ліцей, отримав атестат про повну середню освіту і зараз стоїш на відповідальному етапі свого життя. Цей етап – визначення у майбутній професії та вищому навчальному закладі (ВНЗ), де ти проведеш свої наступні 4-6 років життя, отримуючи знання, навички та життєвий досвід. Мало цього, - ці 4-6 років стануть для тебе вирішальними для визначення «вектора» твоєї трудової та творчої діяльності протягом життя після закінчення ВУЗу.
 
 
Кафедра телекомунікаційних систем (ТС) є однією із трьох кафедр Інституту телекомунікаційних систем (ІТС), що є одним із інститутів Технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Сікорського (ТУУ «КПІ» ім.Сікорського). Ти задумався над навчанням в ТУУ «КПІ» ім.Сікорського, – і це правильний вибір, оскільки ТУУ «КПІ» ім.Сікорського – кращий технічний університет України, має найвище серед українських ВНЗ міжнародне визнання, і увійшов у 600 найкращих університетів світу за рейтингом QS World University Ranking 2018.

 
​​​​​

Приймальна комісія кафедри ТС
знаходиться за адресою:
вул. Політехнічна 14, корпус 16 (2).
Тел.: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46.

Консультації щодо вступу на кафедру ТС
можна одержати у робочі дні
на 3 поверсі 16 корпусу після 14-00.
З правилами вступу до НТУУ «КПІ» в 2016 році
можна ознайомитись
за цим посиланням.Кафедра ТС знаходиться за адресою:

пров. Індустріальний, 2, корпус №30,
к. 416. тел.: 204-98-10.

Детальніше про кафедру можна ознайомитись
за цим посиланням.​​

Навчально-науковий
інститут телекомунікаційних систем знаходиться за адресою:
пров. Індустріальний, 2, корпус №30:

 

 

Іногородні студенти кафедри ТС будуть поселені в гуртожиток №12 студмістечка НТУ «КПІ». Гуртожиток має коридорну систему, всі необхідні умови для комфортного життя та навчання: кухні, душові, спортзал, кімната для навчання.


Протягом навчання в ІТС на кафедрі ТС за перші кілька семестрів ти отримаєш знання з базових дисциплін – вищої математики, інформатики, фізики, хімії, іноземної мови;  ознайомишся зі спеціальністю «з висоти польоту птаха» в дисципліні «Вступ до спеціальності».

1 семестр: Вступ до спеціальності, Вища математика, Фізика, Інженерна та комп"ютерна графіка, Інформатика.

 

2 семестр: Теорія електричних кіл, Фізика, Вища математика, Спеціальні розділи математики, Інформатика, Метрологія.​

 

 
Починаючи вже з 3-го семестру ти почнеш ознайомлюватися з різносторонніми дисциплінами, присвяченими галузі телекомунікацій:
3 семестр: Програмні засоби та прикладне програмування в ТКС, Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль, Теорія електричних кіл, Схемотехніка, Вища математика.​
Уже в 4-му семестрі буде детальне вивчення телекомунікаційних систем, мереж та інших необхідних дисциплін:
4 семестр: Телекомунікаційні мережі, Основи теорії телекомунікацій, Термінальне устаткування ТК систем, Інформаційне забезпечення ТК систем.
5 семестр: Схемотехніка, Системи радіо і телевізійного мовлення, Термінальне устаткування,
Програмні засоби в ТКС, Цифрова обробка сигналів.
 
 
              

6 семестр: Технології безпроводових ТКС, Мережні технології, ТК мережі і комутація та керування ними, Передавальні та приймальні пристрої систем радіозв’язку.

 

Протягом 7-8 семестрів навчання, традиційним етапом вдосконалення себе як майбутнього технічного спеціаліста з телекомунікацій є написання бакалаврської дипломної роботи, що включає результати проведення цілеспрямованого дослідження. Тому на початку 7 семестру ти вибереш собі наукового керівника для написання роботи в бажаному напрямі. Таким чином, починаючи із 7 семестру ти матимеш змогу оцінити свою схильність до наукової діяльності, що є одним із життєвих шляхів після закінчення навчання в магістратурі.
 
7 семестр: Менеджмент в телекомунікаціях, Системи радіо і телевізійного мовлення, Технології безпроводових ТКС, Кабельні ТКС
Мережні технології, Цифрова обробка сигналів.


 

 

 

Проведення практичних та лабораторних занять з дослідження ТК систем і мереж відбувається у відповідно оснащених приладами та обчислювальною технікою лабораторіях. Тут ти матимеш змогу застосовувати отримані на лекціях знання, і на фізичних пристроях чи за допомогою комп’ютерного моделювання налаштовувати і отримувати потрібні характеристики системи.

 
 


 
 Після 8 семестрів навчання, успішно захистивши диплом бакалавра, ти матимеш змогу продовживши навчання в магістратурі. Тут ти більш глибоко ознайомишся з теоретичними і практичними аспектами побудови ТК систем і мереж.
 
Разом з цим, на початку 9 семестру ти обереш собі наукового керівника для написання магістерської дисертації протягом наступних двох років, і будеш тісно з ним взаємодіяти при проведенні вибраного дослідження для досягнення поставленого результату.  


10 семестр: Фотонні транспортні системи та мережі, Супутникові ТК системи і технології, Прикладна теорія інформації для ТК, Основи наукових досліджень, Педагогіка вищої школи, Методи вирішення задач управління ТКМ

 

9 семестр: Теорія прийняття рішень та системний аналіз, Мультисервісні мережі абонентського доступу, Телекомунікаційні мережі наступного покоління, Взаємодія ТКМ різних поколінь, Проектування ТКС наступного покоління, Перспективні технології волоконно-оптичних систем зв’язку,
Прикладна теорія інформації для ТК, Імітаційне моделювання систем та процесів.

 

 

11 семестр: Основи сталого розвитку суспільства, Філософські проблеми наукового пізнання, Математичне моделювання систем і процесів, Патентознавство та авторське право, Планування телекомунікаційних радіосистем, Принципи побудови і методи реалізації ТКС нового покоління, Організація наукових досліджень та розробок, Фотонні транспортні мережі та мережі.

 
 

 

Після успішного захисту магістерської дисертації ти будеш одним із випускників кафедри ТС. Таким же, як випускники 2012 року – молодим, щасливим, енергійним, перспективним, різносторонньо і глибоко підкованим в галузі ТК систем та мереж.
 
 


Тобі буде відкрито два шляхи – спробувати себе в науковій діяльності чи на виробництві. Як правило, вибір шляху здійснюється ще в період навчання і ти вже точно будеш знати, який шлях обрав ще до закінчення навчання.
 
Варто відмітити, що студенти кафедри ТС за час навчання проходять виробничу практику у провідних українських та міжнародних телекомунікаційних компаніях, а після закінчення навчання – всі випускники кафедри ТС гарантовано працевлаштовуються, оскільки особливістю підготовки випускників кафедри є їх точна орієнтація на освоєння технологій найновіших поколінь. Для цього на кафедрі створені відповідні умови.
 


Прокопенко Катерина Анатоліївна:
«Після закінчення магістратури на кафедрі
ТС, вступила до аспірантури за спеціальністю 05.12.02 ’Телекомунікаційні системи та мережі’. Захистила кандидатську дисертацію в 2013 р. на тему: "ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КАНАЛІВ З БАГАТОПОЗИЦІЙНИМИ СИГНАЛАМИ В СИСТЕМАХ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ'ЯЗКУ".»


Сахно Юрій Іванович: "​Працюю в ТОВ "Радіоконнект" (раніше - в складі АТ "Банкомзв"язок"), начальник центру керування мережею передачі даних. Займаюсь мережами передачі даних з комутацією пакетів на основі радіоінтерфейсів"

 

Мошинська Аліна Валентинівна:
«Після закінчення магістратури на кафедрі ТС, вступила до аспірантури за спеціальністю 05.12.02 ’Телекомунікаційні системи та мережі’. Успішно захистила кандидатську дисертацію, на даний час працюю старшим викладачем на кафедрі ТС
та займаюсь науковою діяльністю»
Тож, шановний абітурієнте, якщо ти цікавишся і бажаєш пов'язати своє життя з телекомунікаціями -
ласкаво просимо до кафедри телекомунікаційних систем​!