Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Головна сторінка
 

 Редактор вмісту

 
​​     

Прокопенко Катерина Анатоліївна

асистент
 

Народилася 1986 року.
2003-2009 рр.: закінчила Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», Інститут телекомунікаційних систем. Спеціальність: Телекомунікаційні системи та мережі.
З 2010 - аспірантура НТУУ «КПІ», спеціальність 05.12.02 «Телекомунікаційні системі та мережі​».​
 
​​

Публікації

1. Урывский, Л. А. Зависимость пропускной способности дискретного канала связи от его энергетического потенциала при использовании многопозиционных сигналов [Текст] / Урывский Л. А., Прокопенко Е.А. // Науково-виробничий збірник «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку». – 2009. – № 1(9). – С. 41-50.
2. Урывский, Л. А. Методика управления характеристиками обслуживания при изменении требований к качеству связи [Текст] / Урывский Л. А., Прокопенко Е.А. // Науково-виробничий збірник «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку». – 2009. – № 3(11). – С. 72-76.
3. Урывский, Л. А. Оценка производительности систем WiMAX в условиях города [Текст] / Урывский Л. А., Прокопенко Е. А., Беречко О. В. // Науково-виробничий збірник «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку». – 2010. – № 1(13). – С. 41-47.
4. Урывский, Л. А. Методи подолання конфліктів трафіку мови та даних в стандарты мобільного зв’язку класу CDMA. [Текст] / Урывский Л. А., Прокопенко Е. А., Мешковская В. Л. // Науково-виробничий збірник «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку». – 2010. – № 3(15).
5. Уривський, Л.О. Модифікована методика оцінки ефективності систем передавання інформації на основі показників Зюко А.Г [Текст]/ Уривський Л.О., Мошинська А.В., Прокопенко К.А. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. – № 6(74). – 24-29 с.
6. Уривський, Л.А. Оценка эффективности использования ресурсов в технологиях с многопозиционными сигналами UMTS и EVDO[Текст]/ Урывский Л. А., Прокопенко Е.А. // Науково-виробничий збірник «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку». – 2010. – № 4(16). - С. 33-40.
7. Уривський, Л.О. Оцінка інформаційних властивостей каналів безпроводового зв’язку на базі технології EvDo / Уривський, Л.О. Прокопенко К.А., Аврамец О.А. //Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ» - Вип.1. –– 2011, C. 174-178.
8. Уривський, Л.О. Співвідношення між пропускною здатністю та продуктивністю систем передачі на базі технології UMTS. / Уривський Л.О., Мошинська А.В., Прокопенко К.А.// Наукові вісті НТУУ «КПІ» – 2011, № 1, C. 7-11.
9. Уривський, Л.О. Умови вибору завадостійкого блокового коду в каналі з заданими показниками достовірності [Текст]/ Уривский Л. О., Прокопенко К.А. // Вісник інженерної академії України. Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України. – 2011. – № 1. - С. 151-154.
10. Уривський Л.О. Визначення границь коригуючих властивостей блокових кодів[Текст]/ Уривський Л.О., Прокопенко К.А. //Вісник Національного університету "Львівська політехніка" “Радіоелектроніка та телекомунікації” – 2011 - №705 - С.90-97.