Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
ІНФОРМАЦІІЙНІ СТОРІНКИ МЕТОДИЧНИХ ТА НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
(згідно наказу №1-98, від 28.03.2014 р., додаток 1)
 
№ 1
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2003 р. Кіл-ть стор. - 70.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – сформувати у студентів практичні навички проведення експериментальних досліджень систем, пристроїв і вузлів електроживлення та закріплення теоретичних знань (дослідження трифазних систем електроживлення, дослідження схем випрямлення  трифазного змінного струму, дослідження властивостей та характеристик схем випрямлення однофазного змінного струму та згладжувальних фільтрів, дослідження властивостей і характеристик напівпровідникових стабілізаторів). Методичні вказівки доповнено формами звітів до лабораторних робіт, а також описом використання пакета Electronics Workbench.  
    Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни «Електроживлення засобів зв’язку» призначені  для студентів спеціальностей «Технології та засоби телекомунікацій», «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Дослідження властивостей і характеристик схем електроживлення засобів зв’язку
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н.,
Вульпе Олександр Аполлонович, доцент, к.т.н.,
Карнаух Василь Якович, ст. викладач,
Діанов Іван Михайлович , студент ІТС
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
Долинська Ольга Григорівна, ст.-викл. ДУІКТ
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 8 від 16.05.2002 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.ВС.21 Електроживлення в телекомунікаційних системах
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
Бакалавр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 - Телекомунікації
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
№ 2
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Навчально-методичний посібник
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2003 р. Кіл-ть стор. - 70.
3.
Анотація
    В навчально–методичному посібнику наведені типові структури мереж, методи визначення їх основних структурних характеристик, методи визначення реальної структурної надійності зв'язку від i-го до j-го вузла комутації в мережах із незалежними і залежними шляхами і способи її підвищення, розглянуті методи вибору оптимального напрямку до заданого вузла комутації, види систем нумерації, викладено рівнобіжний метод побудови оптимального ПРК, викладений метод визначення навантажень на обхідних напрямках, методи визначення числа каналів на обхідних напрямках. Наведені варіанти завдань для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Методи оптимізації в телекомунікаційних системах».
    Навчально-методичний посібник призначен  для студентів спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Структурний наліз мереж зв’язку
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н.,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 7 від 01.04.2004 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.ВС.08 Методи оптимізації в телекомунікаційних системах
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, 7.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС

 
 
№ 3
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Навчально-методичний посібник
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2004 р. Кіл-ть стор. - 95.
3.
Анотація
    На прикладі впровадження електронної комутаційної системи в якості опорно-транзитної станції розглянуто методику проектування внутристанційних навантажень в системі і міжстанційних навантажень на мережі. Наведено методики розрахунку з'єднувальних ліній між станціями різних систем. Розглянуто методики розрахунку обладнання систем МТ20/25, EWSD, 5ESS, Alcatel 1000 E-10.
    Для студентів технічних спеціальностей вищих закладів освіти
4.
Бібліографічна назва
Цифрові електронні комутаційні системи МТ20/25, EWSD, 5ESS, Alcatel 1000 E-10. Приклади розрахунку навантаження і обладнання
5
Вид ЕІР
Навчально-методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 7 від 01.04.2004 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.02 Телекомунікаційні мережі
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
бакалавр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 4
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Навчальний посібник
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2006 р. Кіл-ть стор. - 276.
3.
Анотація
    Англійською мовою розглянуто технічний опис системи EWSD, яка нині широко використовується на мережах України. Наведено нові (EWSD PoverNode, EWSD InterNode, EWSD BroadBandNode) і класичні функції системи; повний діапазон послуг зв’язку, які надаються на  єдиній платформі (ADSS, ISDN, GeoCentrex, EWSD InterNode, IN, ADM(OSS); базові функції; можливості використання системи за рахунок додаткових послуг (QSIG); стисло  розглянуті апаратні засоби, програмне забезпечення, експлуатація та технічне обслуговування; наведено технічні дані системи.
    Навчальний посібник призначено для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, котрі вивчають англійську мову професійного спрямування з напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації», а також фахівців зв’язку.
4.
Бібліографічна назва
DIGITAL ELECTRONIC SWITCHING SYSTEM EWSD
5
Вид ЕІР
Навчальна література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н.,
Дроздович Наталья Юріївна,
Вадаська  Світлана Валеріївна
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
-
8.
Гриф
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист від 21.01.2005 р. № 14/18.2 – 2583)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2  НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.ВВ.02 Іноземна мова професійного спрямування
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
Бакалавр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 - Телекомунікації
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2  НТУУ «КПІ»
 

 
 
№ 5
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Навчально-методичний посібник
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2008 р. Кіл-ть стор. - 108.
3.
Анотація
    У посібнику наведено стислий опис інструментарію пакету Electronics Workbench та застосування його для дослідження властивостей і характеристик електричних схем, вузлів та пристроїв шляхом імітаційного моделювання за допомогою ПЕОМ під час лабораторних занять з дисциплін «Електроживлення систем електрозв'язку», «Елементна база електронних апаратів», «Теорія електричних кіл», «Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль», «Аналогова та цифрова електроніка», «Обчислювальна техніка та мікропроцесори». Посібник може бути корисним під час імітаційного моделювання будь-яких електричних кіл на лабораторних заняттях з інших дисциплін або вдома під час самостійної роботи студентів.
     Для студентів вищих технічних навчальних закладів відповідних спеціальностей, аспірантів, розробників електронної апаратури широкого призначення, а також усіх, хто цікавиться імітаційним моделюванням у галузі електроніки.
4.
Бібліографічна назва
Імітаційне моделювання електронних компонентів, вузлів та пристроїв в середовищі пакету ELECTRONICS WORKBENCH
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н.,
 Вульпе Олександр Аполлонович, доцент, к.т.н.
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
-
8.
Гриф
Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ»
протокол № 1 від 27.09.2007р.
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікацій НТУУ «КПІ»,
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.ВС.10. Цифрова схемотехніка,
ПП.ВС.21 Електроживлення в телекомунікаційних системах
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
Бакалавр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 - Телекомунікації
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТК, ТС
 

 
 
№ 6
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Навчально-методичний посібник
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2010 р. Кіл-ть стор. - 122.
3.
Анотація
    Розглянуто аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення (АЦП/ЦАП), рівномірне та нерівномірне АЦП, дискретизацію та квантування, шум (похибку) квантування, основні параметри сучасних кодеків та кофідеків, компандування мовних сигналів (стиснення динамічного діапазону, підвищення або вирівнювання захищеності). Наведено приклади розв’язання деяких типових задач та запитання для самоконтролю до кожного розділу.
    Для студентів усіх форм навчання та студентів іноземців за напрямами підготовки 6.050903 «Телекомунікаціх», 6.0910 «Електронні апарати».
4.
Бібліографічна назва
Цифрові системи передавання в електрозв’язку. Аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів
5
Вид ЕІР
Навчально-методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Бірюков Микола Леонідович, доцент, к.т.н.,
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н.,
Тріска Наталія Романівна, доцент, к.т.н.
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
-
8.
Гриф
Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ»
протокол № 8 від 23.04.2009р.
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.ВС.17. Телекомунікаційні кабельні та оптоволоконні системи
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
Бакалавр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 - Телекомунікації
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
7
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Навчально-методичний посібник
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2010 р. Кіл-ть стор. - 122.
3.
Анотація
    Розглянуто аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення (АЦП/ЦАП), рівномірне та нерівномірне АЦП, дискретизацію та квантування, шум (похибку) квантування, основні параметри сучасних кодеків та кофідеків, компандування мовних сигналів (стиснення динамічного діапазону, підвищення або вирівнювання захищеності). Наведено приклади розв’язання деяких типових задач та запитання для самоконтролю до кожного розділу.
    Для студентів усіх форм навчання та студентів іноземців за напрямами підготовки 6.050903 «Телекомунікаціх», 6.0910 «Електронні апарати».
4.
Бібліографічна назва
Цифрові системи передавання в електрозв’язку. Аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів
5
Вид ЕІР
Електронний засіб навчального призначення
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Бірюков Микола Леонідович, доцент, к.т.н.,
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н.,
Тріска Наталія Романівна, доцент, к.т.н.
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
-
8.
Гриф
Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ № Е8/9 - 053
Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ»
протокол № 8 від 23.04.2009р.
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.ВС.17. Телекомунікаційні кабельні та оптоволоконні системи
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
Бакалавр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 - Телекомунікації
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
№ 8
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Учебно-методическое пособие
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Издание 2013 г.. Кол-во стр. - 60.
3.
Анотація
   Подано понятие уровня сигналов, показано соотношение между уровнями сигналов по мощности и напряжению, представлены основные единицы, которые используются для описания уровней сигналов (абсолютного, относительного, измерительного, уровней по мощности, напряжению и току). Описаны способы быстрого вычисления уровней сигналов в децибелах и их обратного пересчета в разы, продемонстрированы лабораторные методы измерения уровней сигналов, приведены прикладные аспекты использования логарифмов в электросвязи.
    Для студентов-иностранцев, которые обучаются по направлению подготовки  6.050903 «Телекоммуникации» специальностей 7.05090301 «Информационные сети связи», 7.05090302 «Телекоммуникационные системы и сети», 7.05090303  «Технологии и средства телекоммуникаций». Может быть полезно для студентов-иностранцев, которые обучаются по направлениям подготовки 6.050901 «Радиотехника», 6.050902 «Радиоэлектронная аппаратура и средства», 6.050801 «Микро- и нанотехнология»
4.
Бібліографічна назва
Единицы измерения уровня сигнала и другие применения логарифмов в электросвязи
5
Вид ЕІР
Учебно-методическая литература
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Бирюков Николай Леонидович, доцент, к.т.н.,
Максимов Владимир Васильевич, доцент, к.т.н.,
Триска Наталия Романовна, доцент, к.т.н.
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
-
8.
Гриф
Рекомендовано Методическим советом НТУУ «КПИ»
протокол № 5 от 17.01.2013 г.
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекоммуникационных систем НТУУ «КПИ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.ВС.08. Вступ до спеціальності
ПП.ВС.17. Телекомунікаційні кабельні та оптоволоконні системи
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
Бакалавр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 - Телекомунікації
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 9
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 24.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – сформувати у студентів практичні навички підключення SIP-телефону до IP-АТС Asterisk.
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Організація VoIP-зв’язку на базі IP-АТС ASTERISK
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н.,
Гаврищук Олександр Сергійович, студент ІТС,
Наталенко Олександр Іванович, студент ІТС
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903  Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 10
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 27.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок конфiгурацiї дiалплана цифрової програмної IP-AТС Asterisk.
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
ОСНОВИ ДІАЛПЛАНА IP-ATC ASTERISK
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н.
Гаврищук Олександр Сергійович, студент ІТС
Наталенко Олександр Іванович, студент ІТС
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 11
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 8.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – одержання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні сервісу музики на утриманні (MoH) на базі цифрової програмної IP-AТС Asterisk.
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Налаштування сервісу музики на утриманні на базі IP-АТС Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Панасюк Микола Сергійович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 12
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 15.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – одержання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні сервісу голосової пошти на базі цифрової програмної IP-AТС Asterisk.
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Налаштування сервісу голосової пошти на базі IP-АТС Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Кравченко Дмитро Олександрович, студент ІТС
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 13
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 8.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – одержання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні сервісу запису розмови на базі цифрової програмної IP-AТС Asterisk.
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Налаштування сервісу запису розмови на базі IP-АТС Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Кравченко Дмитро Олександрович, студент ІТС
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 14
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 9.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні сервісу умовного та безумовного перенаправлення виклику на базі цифрової програмної IP-AТС Asterisk.
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Налаштування сервісу умовного та безумовного перенаправлення виклику на базі IP-АТС Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Чмихун Сергій Олександрович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
 
№ 15
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 9.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні вибіркового обмеження вхідних та вихідних викликів за допомогою засобів програмного комутатора Asterisk
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Вибіркове обмеження вхідних та вихідних викликів за допомогою засобів програмного комутатора Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Чмихун Сергій Олександрович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
 
№ 16
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 9.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні відображення номеру абонента, що викликає, на базі IP-АТС Asterisk
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Налаштування відображення номеру абонента, що викликає, на базі IP-АТС Asterisk,
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Шилов Владислав Олександрович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 17
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 9.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні конференц-зв’язку на базі IP-АТС Asterisk
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Конференц-зв’язок на базі IP-АТС Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Шилов Владислав Олександрович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 18
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 9.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні повтору останнього набраного номеру на базі IP-АТС Asterisk
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Повтор останнього набраного номеру на базі IP-АТС Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Шилов Владислав Олександрович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 19
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 9.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні сервісу прослуховування розмов на базі IP-АТС Asterisk
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Налаштування сервісу прослуховування розмов на базі IP-АТС Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Панасюк Микола Сергійович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 20
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 9.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні сервісу інтерактивного голосового меню на базі IP-АТС Asterisk
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Налаштування сервісу інтерактивного голосового меню на базі IP-АТС Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Панасюк Микола Сергійович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 21
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 9.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні автоматичного дзвінка в заданий час на базі IP-АТС Asterisk
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Налаштування автоматичного дзвінка в заданий час на базі IP-АТС Asteris
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Кравченко Дмитро Олександрович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 22
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичні вказівки
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Видання 2013 р. Кіл-ть стор. - 9.
3.
Анотація
    Основна мета методичних вказівок – отримання теоретичних знань та практичних навичок у налаштуванні постановки викликів на паркування за допомогою засобів програмного комутатора Asterisk
    Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління» призначені  для студентів спеціальності 7(8).05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».
4.
Бібліографічна назва
Постановка викликів на паркування за допомогою засобів програмного комутатора Asterisk
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Чмихун Сергій Олександрович, студент ІТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.06 (ПП.12  ) Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління (спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі)
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
спеціаліст, магістр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС
 

 
 
№ 23
 
Складові електронного інформаційного ресурсу (ЕІР)
ОПИС
1.
Назва ЕІР
Методичнеские указания
2.
Короткий опис ЕІР
Формат ЕІР - pdf. Издание 2013 г. Кол-во стр. - 28.
3.
Анотація
    Основная цель методических указаний - сформировать у студентов навыки работы в OC LINUX, а именно: изучение архитектуры и принципов функционирования многопользовательской многозадачной операционной системы Linux, особенности ее использования в качестве сервера и рабочей станции; изучение структуры файловой системы OC Linux, изучение команд создания, удаления, модификации файлов и каталогов, функций манипулирования данными; изучение методов создания и выполнения командных файлов на языке Shell - интерпретатора
    Метод. Указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Сетевые технологии» предназначены для студентов спец.иальности 7(8).05090302 «Телекоммуникационные системы и сети».
4.
Бібліографічна назва
Создание и выполнение командных файлов в среде OC LINUX
5
Вид ЕІР
Методична література
6.
ПІБ , вчене звання науковий ступінь автора/співавтора - співробітника з НТУУ «КПІ»
Максимов Володимир Васильович, доцент, к.т.н. ,
Новиков Валерий Иванович, ст. преподаватель,
Наталенко Александр Иванович, студент ИТС,
7.
ПІБ автора/співавтора -
не співробітника з НТУУ «КПІ»
 
8.
Гриф
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»
(Протокол № 11  від 27.05.2013 р.)
9.
Кафедра , яка читає кредитний модуль (КМ)
Кафедра телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»
10.
а) Шифр, назва кредитного модулю
ПП.05 Сетевые технологии
б) Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР): (бакалавр, спеціаліст або магістр)
бакалавр
в) Форма навчання (денна, заочна, екстернат)
Денна, заочна
г) Напрям, спеціальність
6.050903 – Телекомунікації, спеціальність 7(8).05090302 Телекомунікаційні системи та мережі
д) Скорочена назва кафедри, яка читає кредитний модуль
ТС