Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
​​

УВАГА Вступникам

 
​​1. Прийом документів в магістратуру проводитьс​я в два етапи​.

2. Вступники з освітнім ступенем «бакалавр» (або з дипломом бакалавра), що мають  спеціальність, відмінну від спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка", окрім складання комплексного фахового випробування при вступі в магістратуру на спеціальність 172 "Телекомунікації та радіотехніка" складають також додаткове вступне випробування.
 

2-й ступінь вищої освіти


Кафедра Телекомунікаційних Систем готує фахівців за

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172: ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІ​ОТЕХНІКА,

(ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 17: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ)2-й ступінь вищої освіти:

  • Магістр за освітньо-науковою програмою - 1 рік 9 місяців
  • Магістр за освітньо-професійною програмою - 1 рік 4 місяціКонтакти відбіркової комісії ІТС - за посиланням.


Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для  вступників  на  навчання  за  ступенем  магістра  проводиться  у наступні терміни:

  • прийом документів (подання заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08 поточного   року   (в   разі   подання   заяв   на   декілька   конкурсних пропозицій      атестаційна      комісія      факультету/інституту      може передбачити встановлення пріоритетностей);
  • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 08.07 до  15.07  або  з  05.08  до  11.08  поточного  року  згідно  з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії.

Результати   конкурсних   заходів   атестаційні   комісії   оголошують   у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Визначення   і   оголошення   інтегральних   рейтингів   вступників, надання   рекомендацій   до   зарахування    та   зарахування   студентів   за підсумками      конкурсного      відбору      здійснюється      з      урахуванням нижчезазначеного:

  • атестаційні  комісії  визначають  і  оголошують  інтегральні  рейтинги вступників до 14 години 12.08 поточного року;
  • термін  оприлюднення  рейтингового  списку  вступників  із  зазначенням рекомендованих  до  зарахування  на  місця  державного  замовлення:  не пізніше 12 години 14.08 поточного року;
  • зарахування    на    навчання    за    підсумками    конкурсного    відборупроводиться  до  19.08  (за  державним  замовленням)  та  до 22.08  (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).​​