Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Співробітники кафедри

 
  
  
Короткі відомості
УРИВСЬКИЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада: професор, завідувач кафедри
Освіта: вища, Київське вище військове інженерне училище зв’язку, радіозв’язок, радіоінженер
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (2009), професор (2011)
Почесні звання: 1983 - «Кращий молодий винахідник України», «Винахідник СРСР»
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 1994
Викладає дисципліни: Прикладна теорія інформації для телекомунікацій, Основи теорії телекомунікацій
Сфера наукової діяльності: властивості завадостійкості надлишкових кодів у дискретних каналах зв’язку, інформаційні властивості каналів зв’язку в системах мобільного зв’язку
Здобутки: автор 39 винаходів, більш ніж 130 пуб­лікацій, 9 учбово-методичних видань, підручник із грифом МОН
Електронна пошта: leonid_uic@ukr.net
ТРУБІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада: професор
Освіта: вища, КНУ ім. Т.Шевченка, загальна фізика, фізик 
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1998), професор
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 2000
Викладає диципліни: Кабельні та оптоволоконні системи та мережі, Управління використанням радіочастотним ресурсом, Перспективні технології волоконно-оптичних систем зв’язку, Методи оптимізації в телекомунікаційних системах
Сфера наукової діяльності: дослідження діелектричних резонаторів
Загальна кількість публікацій: понад 80, у тому числі 2 монографії
Електронна пошта: atrubin@ukrpost.net
ГАТТУРОВ ВІКТОР КАВИЧ

Посада: доцент
Освіта: Київське вище військове інженерне училище зв'язку, радіозв’язок, радіоінженер
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рік з якого працює на кафедрі: 2010
Викладає дисципліни: Конвергенція телекомунікаційних мереж та технологій;
телекомунікаційні мережі наступного покоління
Сфера наукової діяльності: мережі наступного покоління
Загальна кількість публікацій: понад 20

МАКСИМОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Посада: доцент
Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, радіотехніка, радіоінженер.
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 2001
Викладає дисципліни: Вступ до телекомунікаційних спеціальностей, Телекомунікаційні мережі (кред. модуль 1 – Основи теорії телекомунікаційних мереж, кред. модуль 2 – Управління телекомунікаційними мережами); Проектування телекомунікаційних мереж наступного покоління
Галузь наукової діяльності: Підвищення завадостійкості систем зв'язку, прогнозування навантажень на мережах зв'язку, конвергенція мереж зв'язку
Загальна кількість публікацій: автор 1 патента України, більш ніж 130 публікацій, 40 навчально-методичних видань, з них 3 з грифом МОН
Електронна пошта: maksimov46@ukr.net
МОШИНСЬКА АЛІНА ВАЛЕНТИНІВНА

Посада: доцент
Освіта: вища, НТУУ ‘КПІ’, Інститут телекомунікаційних систем, телекомунікаційні системи та мережі
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 2007
Викладає дисципліни: Прикладна теорія інформації для телекомунікацій
Сфера наукової діяльності: властивості завадостійкості надлишкових кодів у дискретних каналах зв’язку; інформаційні властивості каналів телекомунікацій з урахуванням процесів каналоутворення
Загальна кількість публікацій: понад 20
Електронна пошта: avmoshinskaya@gmail.com

Кабінет викладача

Сторінка Мошинської А.В. на http://intellect.kpi.ua

НОВІКОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Посада: старший викладач
Освіта: Київське вище радіотехнічне училище ППО, радіотехнічні засоби, радіоінженер
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 2004
Викладає дисципліни: Мережні технології, Мережі з комутацією пакетів, Електроживлення телекомунікаційних систем
Сфера наукової діяльності: методи оптимізації безпроводових ТКС; мікрохвильові технології в телекомунікаціях
Загальна кількість публікацій: понад 20
Електронна пошта: novikov1967@ukr.net

Кабінет викладача

Сторінка Новікова В.І. на http://intellect.kpi.ua

ГОРИЦЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Посада: професор
Освіта: вища, Військова академія зв'язку, системи та засоби зв'язку, військовий інженер-дослідник
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук, професор
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 2012
Викладає дисципліни: Захист інформаційних ресурсів
Сфера наукової діяльності: телекомунікації, безпека інформації та комплексні системи захисту інформації, криптографія, інформаційне суспільство, технічне регулювання
Загальна кількість публікацій: понад 100
Електронна пошта: gorytski@mail.ru

Кабінет викладача

Сторінка Горицького В.М. на http://intellect.kpi.ua

БЕРДНИКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Посада: доцент
Освіта: вища, Київське вище військове інженерне училище зв’язку, електропровідний зв’язок, інженер електрозв’язку
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 1998
Викладає дисципліни: Кабельні та оптоволоконні телекомунікаційні системи-1, Планування та проектування телекомунікаційних транспортних мереж, Фотонні транспортні системи та мережі
Сфера наукової діяльності: кабельні та оптоволоконні телекомунікаційні системи
Загальна кількість публікацій: понад 40
Електронна пошта: bom_52@mail.ru
Кабінет викладача

Сторінка Берникова О.М. на http://intellect.kpi.ua

СОЗОННИК ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Посада: доцент
Освіта: вища, Одеський електротехнічний інститут зв’язку, автоматичний електрозв’язок, інженер електрозв’язку
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 2000
Викладає дисципліни: Основи теорії телекомунікації,
Сфера наукової діяльності: теорія електрозв’язку
Загальна кількість публікацій: понад 30
Електронна пошта: gsozonnyk@ukrtelecom.ua

Кабінет викладача

Сторінка Созоннік Г.Д. на http://intellect.kpi.ua

КАТОК ВІКТОР БОРИСОВИЧ

Посада: доцент
Освіта: вища, Московський електротехнічний інститут зв’язку, інженер радіозв’язку та радіомовлення
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Почесні звання: член-кореспондент Академії зв'язку України, член-кореспондент Інженерної академії України. Представляє Адміністрацію зв'язку України у МСЕ-Т, є віце-головою Робочої групи у Дослідній комісії №6 МСЕ-Т
Рік з якого працює на кафедрі: 2012
Викладає дисципліни: Чинники успішного працевлаштування
Сфера наукової діяльності: антенно-фідерні пристрої, хвилеводи, НВЧ-пристрої, лінії зв’язку
Загальна кількість публікацій: понад 200
Електронна пошта: vkatok@ukrtelecom.ua

Кабінет викладача

Сторінка Катка В.Б. на http://intellect.kpi.ua

НОСКОВ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Посада: доцент
Освіта: вища, Київське вище військове інженерне училище зв’язку, радіозв’язок, радіоінженер
Вчене звання: доцент
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 2011
Викладає дисципліни: Кабельні та оптоволоконні телекомунікаційні мережі -2
Сфера наукової діяльності: TCP/IP мережі, xDSL-системи доступу
Загальна кількість публікацій: понад 25
Електронна пошта: nvi@watson-tele.com

Кабінет викладача

Сторінка Носкова В.І. на http://intellect.kpi.ua

ПРОКОПЕНКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА
Посада: старший викладач
Освіта: вища, НТУУ ‘КПІ’, Інститут телекомунікаційних систем, телекомунікаційні системи та мережі
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2013)
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 2010
Сфера наукової діяльності: сигнали з багатопозиційною модуляцією
Викладає дисципліни: Прикладна теорія інформації для телекомунікацій, Кабельні та оптоволоконні телекомунікаційні системи
Сфера наукової діяльності: сигнали з багатопозиційною модуляцією
Загальна кількість публікацій: понад 15
Електронна пошта: k.prokopenko@ukr.net
ГАНЗЮК ВІРА МАКСИМІВНА

Посада: секретар кафедри ТС
Навчальний майстер
Освіта: НТУУ "КПІ", Інститут телекомунікаційних систем, бакалавр за напрямом "Телекомунікації" (2012)
Електронна пошта: veruliki@gmail.com

ЛІСКОВСЬКИЙ ІГОР ОЛЕГОВИЧ
 
Посада: доцент
Освіта: вища, МГТУ ім.Баумана, автономні імпульсні пристрої управління, інженер
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Рік з якого працює на кафедрі ТС: 2011
Викладає дисципліни: Телекомунікаційні мережі наступного покоління
Сфера наукової діяльності: синхронізація в ТК мережах, управління ТК мережами
Загальна кількість публікацій: понад 20
Електронна пошта: lisaknod@mail.ru