Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Наукові кадри

 

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

 

кафедри Телекомунікаційних систем

(повна назва)

 

факультету _____Інституту телекомунікаційних систем_____

(повна назва)

від “31 січня 2018 року

 

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі

17. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 

по спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

(перелік спеціальностей 2015)

 і включає наступні напрями:

1. Телекомунікаційних системи та мережі.

2. Прикладна теорія інформації для телекомунікацій.

3. Формування стратегій передавання інформації в мультисервісних системах наступного покоління.

4. Дослідження показників якості телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує функціонування технологій класу «Інтернет речей».

 

Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.                

Підвищення продуктивності мультисервісної дуплексної системи при використанні перетворень стандарту DVB-T2

 

Обґрунтування відбору перетворень стандарту DVB-T2 для використання в мультисервісній дуплексній системі передавання інформації та визначення шляхів підвищення її продуктивності.

Д.т.н., проф.

Уривський Л.О.

2.                

Дослідження показників якості телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує функціону-вання технологій класу «Інтернет речей».

Визначення умов відповідності  інфраструк-тури, що забезпечує функціонування технологій класу «Інтернет речей», її призначенню та обґрунтування критеріїв та та оцінка показників якості визначеної інфраструктури.

К.т.н. Осипчук С.О.

3.                

Оптимізація енергетичних станів радіоканалів транспортних безпроводових мереж зв’язку

Визначення енергетичних границь каналів радіозв’язку, при досягненні яких максимізується продуктивність каналу із збереженням потрібної завадостійкості

Д.т.н., проф.

Уривський Л.О.

4.                

Підвищення продуктивності каналів мобільних радіосистем на основі адаптивної оцінці параметрів багатопроменевості

Розробка методик та алгоритмів використання режиму ОФДМ із змінною кількістю піднесучих в залежності від просторових та частотних показників функціонування мобільних радіосистем в умовах багатопроменевості

Д.т.н., проф.

Уривський Л.О.

 ​
============================================================================================================

Мошинська А.В. захистила кандидатську дисертацію 11 червня 2009 р. на тему "Вплив процесів каналоутворення на інформаційні можливості каналів електрозв'язку".

 Уривський Л.О. захистив докторську дисертацію 20 жовтня 2009 р. на тему: "Прикладна теорія інформації для телекомунікацій".

 Прокопенко К.А. захистила кандидатську дисертацію 26 червня 2013 р. на тему: "ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КАНАЛІВ З БАГАТОПОЗИЦІЙНИМИ СИГНАЛАМИ В СИСТЕМАХ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ'ЯЗКУ".

 У 2015 році на кафедрі в аспірантурі навчаються 3 аспіранти: Існюк Т.В. (керівник професор Трубін О.О.), Осипчук С.О. (керівник професор Уривський Л.О.), Пєшкін А.М. (керівник професор Уривський Л.О.)

 

№ п/п
Назва дисертації
На який ступінь
Прізвище керівника та здобувача
Термін захисту
1
Розробка і моделювання частотно-селективних пристроїв для приймачів міліметрового діапазону хвиль
к.т.н.
Трубін О.О.,
аспірантка
Існюк Т.В.
2015
2
Підвищення достовірності передачі інформації в лініях зв'язку з використанням OFDM на основі застосування LDPC коду
к.т.н.
Уривський Л.О.,
аспірант
Осипчук С.О.
2015
​3 Синтез сигнально-кодових конструкцій на основі кодів, максимально наближених до границі Шенона ​к.т.н.
Уривський Л.О.,
аспірант
Пєшкін А.М.
​2018