Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Редактор вмісту

 
  АДРЕСА ФАКУЛЬТЕТУ І КАФЕДРИ ТС:

03056, м. Київ, пров. Індустріальний, 2, корпус №30, к. 416
Тел.: (044) 204-98-10

Карта проїзду та як добиратися: за цим посиланням​

Підготовка студентів на кафедрі ТС здійснюється за двома кваліфікаційними рівнями. 
На першому кваліфікаційному рівні (бакалаврат, І – IV курси) – студенти набувають фундаментальні знання з фізики, математики, інформатики та спеціальних дисциплін. Здобуваючи перший кваліфікаційний рівень, на IV курсі студенти захищають бакалаврські роботи і отримують кваліфікацію бакалавра.
На другому кваліфікаційному рівні (магістратура, V – VI курси) – підготовка проводиться за програмою «магістр», де студенти проходять спеціальну підготовку і набувають відповідні практичні навички в лабораторіях.
 
В Інституті телекомунікаційних систем, а відповідно і на кафедрі телекомунікаційних систем, щорічно проводяться "Дні відкритих дверей", де всі охочі можуть поспілкуватися з викладачами кафедр ITC, ознайомитися з історією і структурою, особливостями навчального процесу в ITC та на кафедрі ТС, оглянути на­вчальні аудиторії, ознайомитися з матеріально-технічною базою лабо­раторій, щоб скласти повне уявлення про майбутню професію і рівень підготовки до неї.
  
Інформація про спеціалізації, за якими проводиться підготовка фахівців в ІТС, доступна за посиланням.
  1. Абітурієнту 2016 (буклет​);
  2. Правила прийому до НТУУ КПІ 2016 (правила);
  3. Положення про порядок подання апеляції (положення​);
  4. Розклад проведення Днів відкритих дверей у 2016р (розклад).
Спеціалізація "Телекомунікаційні системи та мережі"
 
Спеціалізація "Телекомунікаційні системи та мережі", і спеціальність №172 "Телекомунікації та радіотехніка"", за якою готує спеціалістів кафедра телекомунікаційних систем - має фундаментальну назву, є спадкоємницею спеціалізації, і характеризується перспективою: бакалавр -> магістр -> кандидат наук -> доктор наук, із однойменною назвою "Телекомунікаційні системи та мережі".
 
   Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із побудови мереж зв'язку наступного покоління (мультисервісних мереж), які забезпечують надання повного набору сучасних та перспективних послуг з гнучкими можливостями щодо їх управління, створення  універсальної мультипротокольної транспортної мережі з розподіленою комутацією на основі програмних комутаторів (Soft Switch), а також мереж доступу, що забезпечують підключення термінальних пристроїв користувача та інтеграцію з традиційними мережами зв'язку.
 
   Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» надає можливість випускникам опанувати спеціальні знання із:
впровадження та реалізації методів конвергенції (взаємодії та поєднання) телекомунікаційних систем та мереж;
•синтезу сучасних мультисервісних мереж;
•проведення перепланування і модернізації телекомунікаційних систем та мереж.
•методів управління з використанням відповідних протоколів та інтерфейсів систем управління телекомунікаційними системами та мережами
•​планування та проектування фотонних (волоконно-оптичних) високошвидкісних транспортних систем та мереж;
•особливостей організації телекомунікаційних мереж при розгортанні та експлуатації технологій стільникового зв'язку 3-го (3G), 4-го (4G), 5-го (5G) поколінь;
•планування мереж синхронізації операторів зв’язку; експлуатації технічних засобів телекомунікаційних систем та мереж;
•технологій технічного та криптографічного захисту інформації;
•розрахунку параметрів адаптивних телекомунікаційних систем;
•створення віртуальних приватних мереж (VPN) на базі технології MPLS;
•налагодження міжмережевої взаємодії телекомунікаційних мереж різних поколінь.
 
   Cпеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації», спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. network.PNG
 
   Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, монтажу, налагодження, контролю, діагностування стану обладнання та програмного забезпечення інформаційних і телекомунікаційних систем, мереж теле- та радіомовлення, систем передачі, систем комутації, обладнання доступу та кінцевих пристроїв користувача.
 
   Pівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та впровадженню нових та інноваційних телекомунікаційних систем та мереж для створення архітектури мереж та систем новітніх поколінь (NGN, FGN) у відповідності до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку та інших інституцій і реалізації на базі цієї архітектури надання нових інфокомунікаційних послуг.

   Рівень доктора філософії забезпечує надбання компетенцій по прогнозуванню напрямів розвитку систем телекомунікацій, здійсненню наукових досліджень за цими напрямами, впровадженню нових напрямків розвитку телекомунікаційних систем та мереж.
 
 
 

  Інформація щодо прийому до НТУУ "КПІ"​:

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в 2016 році

 
 
 
 ... і чому ж саме кафедра​ телекомунікаційних систем?​

Шановний абітурієнте!
 
Щойно ти завітав на сторінку сайту кафедри телекомунікаційних систем. А це значить, що ти закінчив школу чи ліцей, отримав атестат про повну середню освіту і зараз стоїш на відповідальному етапі свого життя. Цей етап – визначення у майбутній професії та вищому навчальному закладі (ВНЗ), де ти проведеш свої наступні 4-6 років життя, отримуючи знання, навички та життєвий досвід. Мало цього, - ці 4-6 років стануть для тебе вирішальними для визначення «вектора» твоєї трудової та творчої діяльності протягом життя після закінчення ВУЗу.
 
 
Кафедра телекомунікаційних систем (ТС) є однією із трьох кафедр Інституту телекомунікаційних систем (ІТС), що є одним із інститутів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»). Ти задумався над навчанням в НТУУ «КПІ», – і це правильний вибір, оскільки НТУУ «КПІ» – кращий технічний університет України, має найвище серед українських ВНЗ міжнародне визнання, і увійшов у 4% найкращих університетів світу за рейтингом QS World University Ranking 2015/16​.

 

 Прокопенко Катерина Анатоліївна: 
«Після закінчення магістратури на кафедрі 
ТС, вступила до аспірантури за спеціальністю 05.12.02 ’Телекомунікаційні системи та мережі’.
Успішно захистила кандидатську дисертацію. Областю моїх 
досліджень є інформаційні можливості сигналів та 
багатопозиційні сигнально-кодові конструкції»


Сахно Юрій Іванович: "​Працюю в ТОВ "Радіоконнект" (раніше - в складі АТ "Банкомзв"язок"), начальник центру керування мережею передачі даних. Займаюсь мережами передачі даних з комутацією пакетів на основі радіоінтерфейсів"
 
Мошинська Аліна Валентинівна: 
«Після закінчення магістратури на кафедрі ТС, вступила до аспірантури за спеціальністю 05.12.02 ’Телекомунікаційні системи та мережі’. Успішно захистила кандидатську дисертацію, на даний час працюю старшим викладачем на кафедрі ТС 
та займаюсь науковою діяльністю»

Осипчук Сергій Олександрович:

Після закінчення магістратури на кафедрі Інформаційно-телелекомунікаційних мереж, у 2012 р. вступив до аспірантури на кафедру Телекомунікаційних систем за спецальністю 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі". Успішно захистив кандидатську дисертацію в 2015 році, на даний час працюю асистентом кафедри ТС. Область наукових інтересів становлять сигнально-кодові конструкції та інформаційні властивості сучасних телекомунікаційних безпровідних систем, стандарти IEEE 802.11 та системи на їх основі.

Untitled.png 

 

ВИХОВАНЦІ КАФЕДРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
 
moshynskaalina.png
Мошинська Аліна Валентинівна
Випускниця Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» 2005 року.
Зарахована до аспірантури кафедри Телекомунікаційних систем в 2005 році. Науковий керівник – д.т.н., проф. Уривський Л.О.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук в червні 2009 року.
Тема дисертації: «Вплив процесів каналоутворення на інформаційні можливості каналів електрозв’язку».
Наукова спеціальність – 05.12.02. «Телекомунікаційні системи та мережі».
Асистент кафедри Телекомунікаційних систем з вересня 2008 року, старший викладач – з вересня 2010 року, доцент кафедри Телекомунікаційних систем – з жовтня 2014 року.
Авторка 25 наукових праць.
Відповідальний виконавець держбюджетної наукової роботи на  тему «Розробка уніфікованого пристрою завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку» (2015-2016 р.р.).
Виконавчий редактор видання «Telecommunication Sciences» (2011-2012 р.р.), з 2015 року – виконавчий редактор видання «Information and Telecommunication Sciences».
Заміжня, має доньку.

 igortrubarov.png

 
Трубаров Ігор Володимирович
Випускник Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» 2006 року. Має диплом бакалавра за напрямком «Прикладна фізика».
Випускник Інституту телекомунікаційних систем 2008 року. Має диплом магістра з відзнакою.
Зарахований до аспірантури кафедри Телекомунікаційних систем в 2008 році. Науковий керівник – д.т.н. Трубін О.О.
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук в квітні 2013 року.
Тема дисертації: «Аналіз мікрохвильових антен на смужкових лініях і діелектричних резонаторах при їх ортогональній взаємній орієнтації».
Наукова спеціальність – 05.12.07. «Антени та пристрої мікрохвильової техніки».
Асистент кафедри Телекомунікацій з вересня 2012 року, старший викладач кафедри Телекомунікацій – з вересня 2014 року.
Автор 18 наукових праць, зокрема, 1 патенту України.
               Учасник сезонних наукових робіт під час XVIII Української антарктичної експедиції. Виконавець етапу робіт з розгортання системи супутникового зв’язку на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» (2013 рік).
Заступник директора Інституту телекомунікаційних систем з міжнародного співробітництва (з 2014 року).

prokopenkokateryna.png

 
Прокопенко Катерина Анатоліївна
Випускниця Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» 2009 року. Має диплом магістра з відзнакою.
Зарахована до аспірантури кафедри Телекомунікаційних систем в 2010 році. Науковий керівник – д.т.н., проф. Уривський Л.О.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук в червні 2013 року.
Тема дисертації: «Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв'язку».
Наукова спеціальність – 05.12.02. «Телекомунікаційні системи та мережі».
Асистент кафедри Телекомунікаційних систем з вересня 2011 року, старший викладач кафедри Телекомунікаційних систем – з вересня 2013 року.
Авторка 26 наукових праць, зокрема, 4 патентів України.
Відповідальний виконавець держбюджетної наукової роботи на  тему «Синтез та конструктивна реалізація сигнально-кодових конструкцій в каналах з багатопозиційною маніпуляцією в системах супутникового та радіорелейного зв’язку» (2013-2014 р.р.).
Виконавчий редактор видання «Information and Telecommunication Sciences» (2012-2015).
osypchukserhii.png
 
Осипчук Сергій Олександрович
Випускник Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» 2011 року. Має звання «Кращій студент ІТС 2010 року».
Зарахований до аспірантури кафедри Телекомунікаційних систем в 2012 році. Науковий керівник – д.т.н., проф. Уривський Л.О.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук – травень 2015 року.
Тема дисертації: «Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв’язку».
Наукова спеціальність – 05.12.02. «Телекомунікаційні системи та мережі».
Учасник міжнародних науково-технічних конференцій в Польщі (2014 р.), Сербії (2014 р.), Румунії (2015 р.).
Автор 18 наукових праць, зокрема, 4 патентів України.
Відповідальний виконавець робіт щодо ведення сайту кафедри Телекомунікаційних систем.
Одружений, має доньку.
pisgurskatania.png
 
Підгурська Тетяна Вікторівна
Випускниця Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» 2012 року. Має диплом магістра з відзнакою.
Зарахована до аспірантури кафедри Телекомунікаційних систем в 2012 році. Науковий керівник – д.т.н. Трубін О.О.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук в запланований на січень 2016 року.
Тема дисертації: «Розробка смугових фільтрів на основі діелектричних резонаторів».
Наукова спеціальність – 05.12.17. «Радіотехнічні та телевізійні системи».
Авторка 24 наукових праць, зокрема, 1 патенту України.
Провідний менеджер Міжнародного офісу Інституту телекомунікаційних систем. Офіційний учасник Оргкомітету Міжнародних науково-технічних конференцій BlackSea в 2014 (Україна - Молдова) и в 2015 роках (Румунія).
Заміжня.
pieshkinanton.png
 
Пешкін Антон Михайлович
Випускник Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» 2013 року.
Зарахований до аспірантури кафедри Телекомунікаційних систем в 2014 році. Науковий керівник – д.т.н., проф. Уривський Л.О.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук запланований на 2017 рік.
Тема дисертації: «Синтез завадостійких кодів, оптимальних за критерієм максимального наближення до границі Шеннона».
Наукова спеціальність – 05.12.02. «Телекомунікаційні системи та мережі».
Призер Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт в галузі телекомунікацій (м. Одеса, 2012, 2013 р.р.).
Автор 8 наукових праць.
Одружений.
vergunsvetlana.png
 
Вергун Світлана Миколаївна
Майбутня випускниця Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» 2016 року.
Має найкращі показники в ІТС за підсумками ректорського контролю в НТУУ «КПІ» в 2013 та 2014 роках.
Офіційно включена до переліку кандидатів щодо вступу до аспірантури кафедри Телекомунікаційних систем в 2016 році.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Уривський Л.О.
Тема поточного наукового дослідження: «Дослідження екстремумів продуктивності в безпроводових каналах зв’язку».
Наукова спеціальність – 05.12.02. «Телекомунікаційні системи та мережі».
Авторка 4 наукових праць.
Призер Всеукраїнських студентських олімпіад в галузі телекомунікацій  (м. Одеса, 2014 р., 2015 р.).
Учасниця Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт в галузі телекомунікацій (м. Одеса, 2015 р.).
 
Тож, шановний абітурієнте, якщо ти цікавишся і бажаєш пов'язати своє життя з телекомунікаціями - 
ласкаво просимо до кафедри телекомунікаційних систем!