Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра Телекомунікацій > Віртуальний кабінет Наритника Теодора Миколайовича

 

Директор  Інституту електроніки та зв’язку Української академії наук, Лауреат Державної премій СРСР і УРСР,  Лауреат Державної премії України, Академік Української академії наук, Кандидат технічних наук, Заслужений працівник  промисловості України,  Почесний зв¢язківець України, Винахідник СРСР,  член інституту інженерів електротехніки та електроніки США, дійсний член Нью-Йоркської Академії наук США, член Президії Міжнародного  центру        «Енергетика та інформатика ХХI століття», професор Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ».

Теодор Миколайович НАРИТНИК  народився 01 липня 1946 року в с. Дем`янів Галицького району  Івано-Франківської області., освіта вища,  закінчив в 1968 році з відзнакою факультет радіоелектроніки   Київського політехнічного інституту, за фахом інженер електронної техніки.

Розпочав свою трудову діяльність в 1963-1964 рр.  лаборантом на заводі “Арсенал”, м. Київ, одночасно навчаючись в Київському політехнічному інституті. З  1968 року працював в Київському інституті кріогенної електроніки Міністерства електронної промисловості СРСР (в 1969 році перейменовано на науково-дослідний інститут “Сатурн”)  інженером, старшим інженером, молодшим науковим працівником, начальником науково-дослідної лабораторії, відділу, директором дочірнього підприємства “Сонар” ВАТ НВП “Сатурн” до 1997 року.
З 1997 року працює директором СП “Інститут електроніки та зв'язку Української академії наук національного прогресу”.
 В 1976 році без відриву від виробництва закінчив аспірантуру на радіофізичному факультеті Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, і в 1979 році на спеціальній  Вченій Раді  науково-дослідного інституту “Исток” (Російська Федерація) захистив кандидатську дисертацію. В 1992 році був обраний дійсним членом Української академії наук національного прогресу. В 2004 році обраний дійсним членом (академіком) Української академії наук.
НАРИТНИК Т.М. є одним із засновників школи в  Україні по створенню широкого класу пристроїв та систем діелектроніки та мікроелектроніки в надзвичайно високочастотному діапазоні. Під  керівництвом та безпосередній участі Т.М.НАРИТНИКА проведені наукові обґрунтування та виконані передові конструктивно-технологічні і схемо-технічні рішення в галузі інфокомунікацій. Використання новітніх досягнень мікроелектроніки  та діелектроніки, розробка оригінальних схем і конструкцій нового класу мікрохвильових приладів і пристроїв зумовили високий науково-технічний рівень створених мікрохвильових телекомунікаційних систем.
Під керівництвом  Т.М.НАРИТНИКА  розроблена і впроваджена в Україні і за кордоном серія мікрохвильових аналогових та цифрових радіорелейних станцій “Екліптика”, “Еврика”, “Елара”, “Експрес” і новітня вітчизняна мікрохвильова інтегрована телерадіоінформаційна система МІТРІС. Система МІТРІС,  як визначне досягнення,  занесена в  хроніку українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу.
Т.М.НАРИТНИК – лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки (1983р.), лауреат Державної премії СРСР та   в галузі науки та техніки (1990р.), лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (1995р.), “Заслужений працівник промисловості України” (1996р.).
Академік НАРИТНИК  Т.М. є автором 10  монографій,  4 навчальних посібників, більше як 350  друкованих наукових праць, 92  винаходів.
  
  
  
Київський Політехнічний Інстетут1963-1968
​Наукова діяльність
 

 Наукові напрямки

 
  
Мікрохвильові аналогові та цифрові радіорелейні станції
 

 Проекти

 
  
  
Немає елементів, які можна відобразити в цьому поданні списку "Проекти".
 

 Наукові публікації

 
  
  
Немає елементів, які можна відобразити в цьому поданні списку "Наукові публікації".
 
 

Викладає наступні дисципліни:

  • Технології б/проводових ТКС-1
  
  
Немає елементів, які можна відобразити в цьому поданні бібліотеки документів "Дисципліни".
Ескіз
Немає елементів, які можна відобразити в цьому поданні бібліотеки рисунків "Нагороди".