Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Тема магістерської дисертації "Метод підвищення зв'язності безпроводових сенсорних мереж"
Робота містить 90 сторінок, 25 рисунків та 1 таблицю. Було використано 17 джерел.
 
Мета роботи: провести огляд способів побудови сенсорних мереж на основі безпілотних літальних апаратів та розробка методу підвищення зв’язності безпровідних сенсорних мереж на основі безпілотних літальних апаратів.

В ході виконання даної роботи було проведено аналіз функціонування безпровідних сенсорних мереж на основі безпілотних літальних апаратів. Була виконана розробка методу підвищення зв’язності безпровідних сенсорних мереж на основі управління топологією мережі безпілотних літальних апаратів. Була проведена оцінка зв’язності та пропускної здатності мережі безпровідних сенсорних мереж при застосуванні одного та множини безпілотних літальних апаратів.
 
Ключові слова: сенсорна мережа, сенсор, маршрут, зв’язність, безпілотний літальний апарат.

Анотація Семініченко укр.pdfАнотація Семініченко укр.pdf
annotation Семініченко.pdfannotation Семініченко.pdf