Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

STABILIZATION SYSTEM OF PILOTLESS AIRCRAFT ON AERIAL INSPECTION TRAJECTORIES

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА НА ТРАЄКТОРІЯХ БАРАЖУВАННЯ

Автори: проф. Лисенко О.І., ст. викладач Валуйський, ст. викладач Новіков В.І. та інш.

  1. Система стабілізації безпілотного літального апарату на траєкторіях баражування, що містить задатчик, перший суматор, регулятор, об'єкт регулювання, інтегратор, другий суматор, причому вихід задатчика пов'язаний з підсумовуючим входом першого суматора, вихід якого підключений до входу регулятора, вихід регулятора з'єднаний з входом об'єкта регулювання і першим входом другого суматора, вихід об'єкта регулювання з'єднаний з другим входом першого суматора, вихід другого суматора з'єднаний з входом інтегратора, вихід якого з'єднаний з відповідним входом першого суматора і другим входом другого суматора, яка відрізняється тим, що систему виконано як сукупність ідеального контуру управління і контуру адаптації, що виконують функції квазіадаптивного регулятора, регулятор виконано як квадратичний регулятор.
  2. Система стабілізації безпілотного літального апарату на траєкторіях баражування, яка за п.1 відрізняється тим, що ідеальний контур управління складається з обчислювача та квадратичного регулятора з функцією формування в ньому еталонної моделі поведінки системи при зовнішніх впливах, причому ідеальний контур управління адаптації виконано у вигляді інтегральної схеми.
  3. Система стабілізації безпілотного літального апарату на траєкторіях баражування, яка за п.1 відрізняється тим, що контур адаптації складається з першого помножувача, другого суматора, третього помножувача, четвертого помножувача, четвертого суматора, при цьому вихід першого помножувача підключено до першого підсилювача, а вихід пов'язаний з першим інтегратором, вихід другого суматора підключено до другого підсилювача, а вихід пов'язаний з другим інтегратором, третього суматора, а вихід четвертого суматора пов'язаний з об'єктом керування, причому контур адаптації виконано у вигляді інтегральної схеми.

патент на корисну модель