Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

METHOD FOR SAVING ENERGY COST OF PILOTLESS AIRCRAFT FLIGHT

СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА

Автори: проф. Лисенко О.І., ст. викладач Валуйський, ст. викладач Новіков В.І. та інш.

Спосіб зниження енерговитрат польоту безпілотного літального апарату включає передавання сигналів про кутові швидкості, повітряний тиск, географічні координати місця положення від блока датчиків до аналого-цифрового перетворювача, передавання сигналів від аналого-цифрового перетворювача до обчислювального модуля, який автоматично оцінює кутове положення безпілотного літального апарату по параметрам курсу, крену, тангажу, поточної і заданої висоти, а також швидкості, автоматично обчислює розузгодження із заданою траєкторією і забезпечує автоматичне відслідковування навігаційних параметрів та корегування положення безпілотного літального апарата у повітрі, забезпечує автоматичне формування та передавання управляючих сигналів через модуль сполучення до виконавчих засобів, який відрізняється тим, що додатково оснащують безпілотний літальний апарат адаптером з квазіадаптивним регулятором автоматичного управління польотом та модулем стабілізації польоту, підключають вхід адаптера до обчислювальним модулем, а вихід - до модуля сполучення з виконавчими засобами, квазіадаптивним регулятором автоматичного управління польотом адаптера безперервно автоматично обчислюють енергозберігаючі траєкторії польоту, а модулем стабілізації польоту автоматично штучно формують і подають управляючі сигнали стабілізації польоту через модуль сполучення до виконавчих засобів, які спрямовують безпілотний літальний апарат у повітрі за траєкторією навколо його центру мас в умовах дії інтенсивних зовнішніх збурень та за траєкторією двох лінійних ділянок і двох розворотів навколо характерної точки із почерговим зниженням і набором висоти.

патент на корисну модель
патент на винахід