Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

METHOD FOR PROVIDING HIGH CAPACITY OF INCIDENTAL RADIO NETWORK

СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЕПІЗОДИЧНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ

Автори: проф. Лисенко О.І., ст. викладач Валуйський та інш.

Спосіб забезпечення високої пропускної здатності епізодичної радіомережі, за яким в повітря піднімають один безпілотний літальний апарат, утворюють на земній поверхні зону радіо покриття фіксованого радіусу, ретранслюють сигнали, забезпечують епізодичний зв'язок між мобільними абонентами радіомережі, збирають дані про поточне розміщення мобільних абонентів в центрі управління, будують мінімальне кістякове дерево графу мережі та визначають ступені структурної зв'язності епізодичної радіомережі, визначають координати початкового розміщення одного безпілотного літального апарату, розміщують один безпілотний літальний апарат в одній з випадково генерованих точок простору або в центрі мас наземних вузлів мережі, визначають координати остаточного розміщення одного безпілотного літального апарату методом градієнтного спуску, який відрізняється тим, що в центрі управління збирають інформацію про тип, інтенсивність та розподілення трафіку мобільних абонентів, моделюють переміщення рятувальників під час виконання пошуково-рятувальних робіт та на основі цього прогнозують тривалість структурної зв'язності мобільних абонентів мережі, ураховують протоколи множинного доступу, маршрутизації потоків та обслуговування повідомлень в вузлах мережі, оцінюють показники функціонування мережі, відбирають варіанти зв'язності мережі та оперативно визначають оптимальне розміщення множини безпілотних літальних апаратів, залежно від одержаної інформації підіймають в повітря додаткові безпілотні літальні апарати та розміщують їх в зонах ретрансляції сигналів, розподіляють трафік між абонентами бездротової епізодичної мережі з високою пропускною здатністю.

патент на корисну модель
патент на винахід