Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

PORTABLE TROPOSPHERIC RADIORELAY STATIONS

ПОРТАТИВНА ТРОПОСФЕРНА РАДІОРЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ

(за договором Д3/40-2015 від 30 жовтня 2015 р.)

Науковий керівник: д.т.н., проф. Кравчук С.О., відповідальний виконавець: с.н.с. Кайденко М.М.

Розроблено портативну тропосферну радіорелейну станцію (ТРРС) з підвищеною завадостійкістю, як загального, так і спеціального призначення (подвійного призначення), яка відрізняється низьким енергоживленням, компактними габаритами та невеликою масою завдяки використанню новітньої елементної бази мікроелектроніки в надзвичайно високочастотному діапазоні, сучасних радіотехнологій формування та передачі радіосигналу через тропосферний канал, що забезпечить зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень, сприяння і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентоспроможних товарів.

На відміну від радіорелейних ліній зв’язку прямої видимості ТРРС забезпечує загоризонтний радіозв’язок – за межами прямої видимості за рахунок перевідбиття та розсіювання спрямованого радіопроменя від неоднорідностей в шарах тропосфери на висотах 500 м - 5000 м.

Основними конструктивними складовими частинами станції портативної радіорелейної тропосферної є наступні (рис. 1): пристрій модемний; пристрій антенно-поворотний (ПАП); блок приймально-передавальний; блок живлення; кабель високочастотний; кабель живлення; кабель сигналізації; пристій контролю та управління дистанційний (може бути планшет) (рис. 1).

3.jpg
Рис. 1 Основні конструктивні складові частини ТРРС

Обладнання ТРРС будується по блочно-модульному принципу на базі єдиних уніфікованих конструкцій, розроблених з використанням сучасної та перспективної мікроелектронної елементної бази. Устаткування ТРРС є максимально уніфікованим. Конструкція елементів виробу побудовано за модульним принципом, заміна модулів не вимагає ручної перебудови обладнання. Можлива компоновка ТРРС з ручним управлінням ПАП: звичайна; з рознесенням антен (МІМО-режим); з двома незалежними виходами; з рознесенням по діапазонам. Зовнішній вигляд портативної ТРРС представлено на рис. 2.

До складу антенно-поворотного пристрою входять: тринога, антена і поворотний пристрій. Функціональний склад блоку приймально-передавального: підвищувальний конвертер частоти; підсилювач потужності з можливістю управління коефіцієнтом підсилення; дуплексерні фільтри на передачу та прийом; малошумливий понижуючий конвертер частоти; пристрій вбудованого автоматичного контролю виробу; елементи вторинного електроживлення вузлів виробу; перехід на антенний хвилевід круглого перерізу. До складу модемного пристрою входять плати: блоку обробки та управління; процесора групового потоку і контролю та індикації; інтерфейсу телефонного; блоку вторинних джерел живлення.

4.jpg
Рис. 2 Зовнішній вигляд портативної ТРРС

Розроблена ТРРС повинна мати наступні основні технічні характеристики: швидкість прийомо-передачі цифрового інформаційного потоку до 8048 кбіт/с; зв'язок в мережі Ethernet 100 BASE-TХ, рознім - RJ45-IP67 і наявність портів з можливістю інкапсуляції зовнішнього потоку конвертора Е1 (G.703) в Ethernet; діапазон робочих частот виробу - 4,4 ... 5,0 ГГц; вихідна потужність передавача на антенному фланці повинна бути приблизно 200 Вт; можливість автоматичного дискретного (з кроком 1 дБ) регулювання вихідної потужності - не менш 30 дБ; наявність вбудованої системи функціонального контролю без випромінювання в ефір; величина побічних складових випромінювання ТРРС щодо рівня гармонічних, інтермодуляційних складових та інших видів випромінювань повинна відповідати вимогам діючих стандартів.