Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

A METHOD FOR STABILIZATION OF FLIGHT OF UNMANNED AIRCRAFT AT BARRAGE TRAJECTORIES

СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА НА ТРАЄКТОРІЯХ БАРАЖУВАННЯ

Автори: проф. Лисенко О.І., ст. викладач Валуйський, ст. викладач Новіков В.І. та інш.

Спосіб стабілізації польоту безпілотного літального апарату на траєкторіях баражування, який включає передавання сигналів про кутові швидкості, повітряний тиск, географічні координати місця положення від блока датчиків до аналого-цифрового перетворювача, передавання сигналів від аналого-цифрового перетворювача до обчислювального модуля, який автоматично оцінює кутове положення безпілотного літального апарату по параметрам курсу, крену, тангажу, поточної і заданої висоти, а також швидкості, автоматично обчислює розузгодження із заданою траєкторією і забезпечує автоматичне корегування положення безпілотного літального апарата у повітрі, забезпечує автоматичне формування та передавання управляючих сигналів через модуль сполучення до виконавчих механізмів, який відрізняється тим, що безпілотні літальні апарати додатково оснащують системою стабілізації польоту на траєкторіях баражування, якою під час польотів стійко оперативно автоматично аналізується інформація про небезпечний та безпечний повітряний простір, обчислюється зміна в часі помилки стеження та розузгодження із заданою енергозберігаючою траєкторією та забезпечується автоматичне формування, адаптація та передавання постійно обновлюваних залежно від зовнішніх умов управляючих сигналів на виконавчі механізми, під час отримання оптимального сигналу управління, який відповідає поточному ступеню збурення, рулі висоти, рулі напрямку та елементи механізації крила безпілотного літального апарату відхиляються на відповідні кути, що забезпечує його стабілізацію по кутам тангажа, рискання та по курсу.

патент на корисну модель