Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Повернутися
Темою магістерської дисертаційної роботи є оптимізація характеристик передачі обслуговування в мережі LTE за допомогою інтерференційної координації.
 
Мета роботи полягає в дослідженні та знаходженні оптимальних методів та алгоритмів, які б допомогли забезпечити процес якісної передачі обслуговування в мережі LTE за допомогою механізму інтерференційної координації.
 
Об’єктом дослідження виступає процес передачі обслуговування в мережі стандарту LTE.
 
Предметом дослідження є можливості використання методів інтерференційної координації в мережі стандарту LTE.
 
При виконанні магістерської дисертації будуть проведені такі етапи роботи як:
 
  • детальний аналіз існуючих алгоритмів передачі обслуговування в мережах LTE та методів ІСІС;
  • розробка аналітичної моделі розрахунку метрик продуктивності передачі обслуговування;
  • оптимізація методу інтерференційної координації для зменшення імовірності виникнення колізій в мережі LTE та її подальше моделювання із застосуванням методів інтерференційної координації та без них.
 
З використанням результатів роботи можна обґрунтувати пропозиції щодо застосування того чи іншого методу оптимізації процесу передачі обслуговування в мережі стандарту LTE при використанні механізму інтерференційної координації.
 
Результати даної роботи можуть бути використані в мережах стандарту LTE з метою підвищення пропускної здатності на краях стільників та для покращення якості передачі обслуговування (зокрема збільшення часу обслуговування користувача, який підключений до найкращого стільника). Ключові слова: LTE, передача обслуговування, інтерференція, ICIC.

Анотація Рак укр.pdfАнотація Рак укр.pdf
annotation Рак.pdfannotation Рак.pdf