Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Група: Безпроводового зв’язку та цифрового телебачення

За напрямком: Просторово-часова обробка радіосигналів для телекомунікаційних мереж та систем цифрового телебачення

Керівник групи: Якорнов Євгеній Аркадійович, кандидат технічних наук, професор кафедри ТК ІТС НТУУ «КПІ»

Основні завдання групи:

 • розробка методів, алгоритмів, технічних рішень по просторово-часовій обробці сигналів в трактах безпровідних телекомунікаційних мереж, в системах диспетчеризації на основі супутникових систем радіонавігації, мониторінгу джерел радіовипромінювання наземними системами та створення концепції побудови систем ретрансляції радіосигналів цифрового ефірного й супутникового телевізійного мовлення по радіоканалах надвисокочастотному (НВЧ) діапазону з можливістю повторного використання смуги радіочастот шляхом застосування методів просторово-часової обробки в розподілених адаптивних (фазованих) антенних решітках;
 • розробка НВЧ пристроїв для просторо-часової обробки радіосигналів в телекомунікаційних системах і пасивної радіолокації;
 • впровадження наукових результатів роботи групи в учбовий процес у вигляді нових лекцій та лабораторних робіт за кредитними модулями «Системи радіо- та телевізійного мовлення», «Системи адаптації в телекомунікаціях», «Технічна електродинаміка та розповсюдження радіохвиль», та «Основи наукових досліджень»;
 • - Підготовка наукових кадрів (аспірантів і магістрів) в процесі:
  • виконання госпдоговірних і держбюджетних замовлень;
  • виконання ініціативних науково-дослідних робіт;
  • керівництва науковими роботами студентів;
  • оформлення заявок на патенти;
  • участі в наукових конференціях та семінарах;
  • публікацій наукових досягнень в наукових журналах, в тому числі в наукометричних і закордонних виданнях.

Фахівці з визначенним напрямком роботи, які входять до наукової групи:

 • кандидат технічних наук Шарко В.П. за напрямом «Алгоритми визначення навігаційних параметрів рухомих об'єктів по хвильовому фронту сигналів радіонавігаційних систем»;
 • кандидат технічних наук, ст. викладач каф. ТК НТУУ «КПІ» Цуканов О.Ф. за напрямом «Алгоритми визначення місцеположення джерел радіовипроміню-вання по кривизні фронту електромагнітної хвилі»;
 • ст. викладач каф. ТК НТУУ «КПІ» Пизюк Д.Л. за напрямом «Багато-функціональні антенні системи безпровідних телекомунікаційних мереж»;
 • ст. викладач каф. ТК НТУУ «КПІ» Авдєєнко Г. Л. за напрямом «Застосування просторово-часової обробки сигналів по кривизні фронту електромагнітної хвилі для повторного використання радіочастотного ресурсу безпроводових телекомунікаційних мереж»;
 • аспірант каф. ТК НТУУ «КПІ» Корсак В.В. за напрямом «Використання просторово-часової обробки сигналів за кривизною фронтів електромагнітних хвиль для вдосконалення функціонування систем моніторингу радіоелектронних засобів»;
 • магістрант Адамович О.М. (гр. ТЗ-41м, каф. ТК НТУУ «КПІ») за напрямом «Розробка методу передавання сигналів цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 по радіорелейній лінії з частотною модуляцією»;
 • магістрант Кот А.С. (гр. ТЗ-41м, каф. ТК НТУУ «КПІ») за напрямом «Дослідження функціональних можливостей радіоприймача програмно-реконфігурованого радіо на базі ІМС RTL2832U»;
 • студентка Дудник А.В. (гр. ТЗ-22, каф. ТК НТУУ «КПІ») за напрямом «Розробка та дослідження функціональних можливостей приймача сигналів систем супутникової радіонавігації GPS та GLONASS»;
 • студентка Солянікова В.Ю. (гр. ТЗ-32, каф. ТК НТУУ «КПІ») за напрямом «Дослідження та підвищення завадостійкості прийому сигналів систем супутникової радіонавігації в умовах впливу радіозавад».