Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
тема магістерської дисертації: «Дослідження радіолінії із гігабітною пропускною здатністю терагерцового діапазону для надвисокошвидкісних телекомунікаційних мереж»
 
Науковий керівник: Наритник Теодор Миколайович
 
Спеціальність: Технології та засоби телекомунікацій
 
м. Київ, 2016 рік.
 
В дипломній роботі розглянуто питання дослідження радіорелейної лінії терагерцового діапазону, а саме розробки моделей радіорелейної лінії з гігабітною пропускною спроможністю у терагерцовому діапазоні з подальшим дослідженням їхніх параметрів при впливі на них різних факторів, та здійснено експериментальне дослідження передачі групового сигналу цифрового телебачення через макет прийомопередавача цієї РРЛ. Усі експерименти виконані на базі лабораторії інституту ІТС, НТУУ «КПІ», та обладнання ІЕЗ УАН. При виконанні дипломної роботи проведено: побудову моделей (імітаційної - в САПР AWR Microwave office, математичної - із теоретичних формул) радіорелейної лінії терагерцового діапазону, інсталяцію фізичної моделі (макету), проведення дослідження в усіх створених моделях, порівняння результатів теоретичних та експериментальних досліджень, формулювання висновків. В процесі роботи зроблені висновки та пропоцизії щодо здійснення модернізації лінії шляхом виправлення її недоліків, розроблені рекомендації щодо застосування даної радіорелейної лінії терагерцового діапазону в телекомунікаційних мережах, та розроблені методичні рекомендації до лабораторного практикуму з кредитного модулю «Безпроводові телекомунікаційні системи – 1».

Анотація Набока укр.pdfАнотація Набока укр.pdf
annotataion Набока.pdfannotataion Набока.pdf