Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Інститут телекомунікаційних систем
АНОТАЦІЯ
на магістерську дисертацію на тему: «Дослідження алгоритмів управління мережами передачі даних в умовах перенавантажень»
 
Актуальність теми магістерської дисертації обумовлена необхідністю порівняння якісних характеристик алгоритмів управління мережею передачі даних, отриманих шляхами фізичного та імітаційного моделювання. Основною умовою для дослідження є забезпечення в мережі стану перенавантаження програмованим способом. Будь-яка реальна мережа передачі даних схильна до перевантажень. Перевантаження виникають у разі переповнення вихідних буферів обладнання, що передають трафік. Основними механізмами виникнення перевантажень є агрегація трафіку. В рамках забезпечення політик якості обслуговування (QoS) найбільш визначеним для програмної реалізації методом забезпечення QoS у мережах передачі даних є пріоритезація трафіку, яка досягається шляхом організації черг.
 
Метою роботи є підвищення ефективності функціонування мереж передачі даних в умовах перенавантаження шляхом застосування політик QoS на імітаційній та фізичній моделі.
 
У відповідності з поставленою метою необхідне вирішення наступних задач:
  1. Дослідження проблем якості обслуговування (QoS) в сучасних мережах передачі даних;
  2. Аналіз якісних параметрів для забезпечення трафіку в IP-мережах та методів управління потоками даних у IP-мережах;
  3. Опис та побудова моделі мережі для проведення досліджень ефективності різних методів і алгоритмів управління;
  4. Дослідження алгоритмів управління мережею у віртуальному та реальному середовищі;
  5. Порівняльний аналіз якісних характеристик алгоритмів управління мережею, отриманих шляхами віртуального та реального моделювання.
 
Об’єктом дослідження є мережа передачі даних.
 
Предметом дослідження є алгоритми дослідження програмованих черг.
 
В ході проведення дослідження знайшли своє застосування такі загальнонаукові методи як математичне моделювання, аналіз та синтез, імітаційне та фізичне моделювання.
 
Наукова новизна дослідження представлена в наступних положеннях:
1) Буде розроблена імітаційна модель для оцінки параметрів управління мережею та представлена методика по застосуванню даної моделі.
2) На лабораторному макеті буде виконано фізичну модель для можливості порівняння результатів з тими, що отримані шляхом імітаційного моделювання.
 
В результаті дослідження буде створена математична модель, підтверджена математичними розрахунками та перевірена при імітаційному та фізичному моделюванні. Виконання моделювання в програмному пакеті GNS3 дасть можливість перевірити достовірність теоретичних положень, а фізичне моделювання на відміну від математичного та імітаційного дасть змогу оцінити результати із врахуванням похибок роботи обладнання.

Анотація Москвитіна укр.pdfАнотація Москвитіна укр.pdf
annotation Moskvytina.pdfannotation Moskvytina.pdf