Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

LABORATORY OF COMPUTER SYSTEMS FOR TELECOMMUNICATIONS
ЛАБОРАТОРІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Відповідальний: ст. викладач Т.О. Прищепа

Лабораторія оснащена сучасними комп'ютерами з необхідним програмним забезпеченням (Microsoft Office, MathLab, NetBeans, Altova.XMLSpy, MultiSim і т.д.),

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

яке дає змогу студентам розширювати, деталізувати знання отримувані на лекціях і практичних заняттях в узагальненій формі і сприяє виробленню умінь професійної діяльності.

Нині лабораторія забезпечує викладання дисциплін із спеціалізацій кафедри телекомунікацій: "Мобільні телекомунікації" та "Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій".

6.jpg8.jpg
Загальний вигляд робочого місця
7.jpg
Лабораторна робота зі студентами