Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
тема магістерської дисертації: “Дослідження алгоритмів передачі обслуговування в супутникових мережах мобільного зв’язку”
 
Метою магістерської дисертації є розробка імітаційної моделі для оцінки параметрів, що впливають на передачу обслуговування в супутникових мережах мобільного зв’язку.
 
Перелік задач, які необхідно вирішити для досягнення мети:
  1. Аналіз існуючих алгоритмів передачі обслуговування та параметрів, що впливають на роботу алгоритмів;
  2. Аналіз параметрів, на основі яких працюють алгоритми, приймаючи рішення про передачу обслуговування.
  3. Розробка імітаційної моделі та вибір програмних засобів для оцінки роботи алгоритмів хендоверу;
  4. Оцінка параметрів якості роботи існуючих алгоритмів передачі обслуговування за допомогою створеної моделі.
  5. Надання інженерних рекомендацій щодо методики оцінки алгоритмів передачі обслуговування та шляхів покращення їх роботи.
 
Об’єкт дослідження: передача обслуговування в супутникових мережах.
 
Предмет дослідження: алгоритми передачі обслуговування.
 
Актуальність даної дисертації полягає в тому, що великий відсоток земної поверхні можна забезпечити зв'язком лише за допомогою супутникових мереж. У зв'язку із постійним зростанням вимог до якості зв’язку зростають і вимоги до процедури хендоверу в супутникових мережах. Також велику роль грає такий фактор, як перенавантаження геостаціонарної орбіти, що унеможливлює технічно-організаційне спрощення передачі обслуговування.
 
Результати досліджень можуть бути використані для оцінки параметрів якості передачі обслуговування та оптимізації існуючих алгоритмів. Побудована імітаційна модель може бути використана для доповнення основ побудови програмного забезпечення сучасних супутникових мереж.