Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Назва магістерської роботи: “Розробка пристрою адаптивної компенсації перешкод на основі радіоприймача програмно-конфігурованого радіо SDR на базі ІМС RTL2832U.”
 
Перелік задач, які необхідно вирішити для досягнення мети:
  1. Дослідження та аналіз концепції побудови SDR приймачів.
  2. Обґрунтування вимог до програмної частини пристрою адаптивної компенсації перешкод.
  3. Розробка структурної схеми програмної частини пристрою адаптивної компенсації перешкод.
  4. Створення макету установки адаптивної компенсації перешкод для отримання експериментальних даних про його ефективність в лабораторних умовах.
  5. Аналіз результатів моделювання, удосконалення схеми.
Об’єкт дослідження: адаптивна компенсація перешкод на основі радіоприймача програмно-конфігурованого радіо SDR.
 
Предмет дослідження: пристрій адаптивної компенсації перешкод на основі радіоприймача програмно-конфігурованого радіо SDR на базі ІМС RTL2832U, що діє за принципом допоміжного приймача.
 
Новизна роботи: створення програмно-апаратного пристрою адаптивної компенсації перешкод на основі радіоприймача програмно-конфігурованого радіо SDR на базі ІМС RTL2832U, що діє за принципом допоміжного приймача.
 
Практичне значення отриманих результатів: результати роботи можуть бути використані для доповнення основ побудови сучасних мереж передачі даних. Крім того, розроблений для проведення дослідження макет буде застосовуватися для підвищення рівня знань студентів в лабораторному практикумі з дисципліни «Адаптивні системи в телекомунікаціях».

Анотація Кот укр.pdfАнотація Кот укр.pdf
annotation Кот.pdfannotation Кот.pdf