Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Тема магістерської дисертації «Метод синтезу раціональної топології безпроводових сенсорних мереж»
 
Науковий керівник: Валуйський С.В.
 
Київ, 2016 рік.
 
У роботі розглянуто питання побудови безпроводових сенсорних мереж, а саме пошуку раціональної топології мережі вузлів-ретрансляторів (маршрутизаторів) та визначенню їх положення на місцевості і взаємозв'язків між ними. Розглянуто та удосконалено існуючі методи та алгоритми проектування раціональної топології безпроводових сенсорних мереж. При виконанні роботи проведено розробку математичної моделі безпроводової сенсорної мережі та її компонент, створено новий удосконалений алгоритм проектування мережі на основі дослідження та аналізу існуючих, створені та змодельовані імітаційні моделі безпроводових сенсорних мереж використовуючи програмне середовище Opnet Modeler, проведено аналіз результатів моделювання топологій та зроблено відповідні висновки. В процесі роботи зроблені висновки та пропозиції щодо побудови раціональної топології мережі шляхом вдосконалення алгоритмів оптимального розміщення вузлів-ретрансляторів, розроблені рекомендації щодо застосування розробки в телекомунікаційних мережах. Результати роботи впроваджені в навчальний процес кафедри телекомунікацій, а саме в дисципліні «Екологічна безпека телекомунікацій».

Annotation Dymyd.pdfAnnotation Dymyd.pdf
Анотація Димид укр.pdfАнотація Димид укр.pdf