Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Тема магістерської дисертації: «Методи підвищення пропускної здатності каналів безпроводових сенсорних мереж»
 
Науковий керівник: Лисенко О.І.
 
В магістерській дисертації розглянуто питання дослідження безпроводових сенсорних мереж, а саме можливість підвищення пропускної здатності їх каналів, розглянуто алгоритми роботи вузлів мережі та внесено певні покращення у їх роботу, що сприяють підвищенню пропускної здатності. Під час виконання роботи проведено створення та аналіз математичних моделей параметрів функціонування сенсорних мереж, описано нові методи підвищення пропускної здатності каналів, створено імітаційну модель мережі, проведено дослідження методів у створених моделях, проведено порівняння результатів теоретичних та експериментальних досліджень, сформулювано висновки. Для моделювання безпроводових сенсорних мереж застосовувався програмний пакет OPNET Modeler. В процесі роботи зроблені висновки та пропозиції щодо підвищення пропускної здатності шляхом вдосконалення алгоритмів функціонування, розроблені рекомендації щодо застосування розробки в телекомунікаційних мережах. Напрацювання даної роботи застосовані у матеріалах кредитного модуля «Екологічна безпека телекомунікацій».

annotation_Давидюк.pdfannotation_Давидюк.pdf
Анотація_Давидюк.pdfАнотація_Давидюк.pdf