Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 "Проблеми телекомунікацій-17"

 
З 18.04-21.04.2017 р. на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулась
ХІ Міжнародна Науково-технічна конференція "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2017".

На відкритті конференції виступив з привітанням керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери Науково-дослідний інститут інформатики и права при Національної академії правових наук України, д.ю.н., професор 
Баранов Олександр Андрійович


Серед виступаючих на пленарних засіданнях були викладачі і студенти кафедри:

Кайденко М.М., Кравчук С.О., Роскошний Д.В.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Модемний пристрій для малогабаритної тропосферної радіорелейної станції. 

Романюк В.А., Лисенко О.І., Алєксєєва І.В., Романюк А.В., Новіков В.І.
(Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації, Україна)
Система управління неоднорідними безпроводовими сенсорними мережами.

Якорнов Є. А., Авдєєнко Г. Л., Кулик О. В.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Модель цифрової системи часового та просторового придушення завад для GPS приймачів. 

Романов О.І., Федюшина Д.М., Донг Т.Т.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Аналіз принципів побудови телекомунікаційних систем бездротового доступу на базі технології LI-FI.

Ильченко М.Е., Присяжной В.И., Литвинов В.А., Капштик С.В., Наритник Т.Н.
(Институт телекоммуникационных систем КПИ им. Игоря Сикорского, Национальный центр управления и испытания космических средств,  Национальный антарктический научный центр)
Анализ потенциальной зоны обслуживания и радиоканала наземного  оборудования  спутниковой связи  в условиях  работы Антарктической станции «Академик Вернадский».

 
Почесні гості конференції:

Від Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення:
СОБОЛЬ Олег Анатолійович

Від Національного центру України випробування космічних засобів Державного космічного агентства:
КАПШТИК Сергій Володимирович; ВОЛОХ Констянтин Пилипович

Від Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України:
ЛУБСЬКИЙ Микола Сергійович
 
Від Військового інституту телекомунікацій та інформатизації :
ЄФАНОВА Катерина Олександрівна; МАЛЬЦЕВА Ірина Робертівна;
ПАЛАМАРЧУК Світлана Анатоліївна; ПЕНЬКОВ Вадим Іванович;
РОМАНЮК Валерій Антонович; ЧЕРНИШ Юлія Олександрівна;
ШТОНДА Роман Михайлович

Від компанії «Інфопульс Україна»:
ШЕВЧЕНКО Ігор Іванович; ЧУБ Микола Миколайович
РИСЦОВА Катерина Ігорівна

Від компанії «Nokia Ukraine»:
ОДИЧ Дмитро Юрійович

За результатами конференції кращими доповідями наших викладачів і студентів є:

Секція 2. Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології. Секція 6. Засоби та пристрої телекомунікацій.
(головуючі д.т.н., проф. Трубін О.О., д.т.н., проф. Романов О.І.)


Секція 3. Безпроводові телекомунікаційні технології
(головуючi д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Міночкін Д.А.)


SEMINAR Modern information and telecommunication trends

(головуючі д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Уривський Л.О., Назаренко О.І.)

21.jpg  C2_3.jpgC3_3.jpg C3_2.jpg 
​​
 

 "Проблеми телекомунікацій-16"

 
З 19.04-22.04.2016 р. на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій НТУУ "КПІ" відбулась
Х ювілейна Міжнародна Науково-технічна конференція "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2016".

З привітанням на пленарному засіданні виступив проректор з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік НАНУ, д.т.н., професор Ільченко Михайло Юхимович.

Серед виступаючих на пленарних засіданнях були викладачі і студенти кафедри:

 
Ильченко М.Е.,  Живков А.П.(Институт телекоммуникационных систем НТУУ «КПИ», Украина )
Инверсия мод колебаний в ячейках метаматериалов
 
Ільченко М.Ю., Кравчук С.О., Міночкін Д.А.,Явіся В.С.(Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Україна )
Спеціальність телекомунікації та радіотехніка: нові спеціалізації
 
Орищук М.В., Романов О.І.(Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Україна )
Методика розрахунку вимушеного Раманівського розсіювання в DWDM системі
 
Лисенко О.І., Валуйський С.В.(Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Україна )
Прикладні аспекти застосування безпроводових сенсорних мереж і БПЛА


Почесні гості конференції:

Від Малої академії наук України -СТРИЖАК Олександр Євгенійович

Від
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації -Бовда Едуард Миколайович та
Романюк Валерій Антонович

Від радіотехнічного факультету НТУ України «КПІ»  
Кафедра радіоприйому та обробки сигналів - МОГИЛЬНИЙ Сергій Борисович

Від компанії Dixi-Center - ШЕВЦОВ Олександр

За результатами конференції кращими доповідями наших викладачів і студентів є:


Секції №3 Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології (головуючий д.т.н., проф. Романов О.І.)

Кращі доповіді:
1.
Міночкін Д.А. Використання програмно-визначених мереж для модернізації ІТ-інфрастуктури мобільного зв’язку.
2.
Романов О. І., Москвитіна А. О. Модель процесу управління захистом від перенавантажень мереж передачі даних


Секції №4  Безпроводові телекомунікаційні технології (головуючі д.т.н., проф. Наритник Т.М., д.т.н., проф., Кравчук С.О.)

Кращі доповіді:
1.
Наритник Т.Н., Набока Б.Ю., Авдєєнко Г.Л. Дослідження передачі сигналів DVB-C по радіорелейній лінії терагерцового діапазону
2.
Дудник А. В., Авдєєнко Г. Л. Аналіз існуючих технічних рішень та обґрунтування вибору радіомодулю для побудови приймача сигналів систем супутникової радіонавігації GPS та ГЛОНАСС
3.
Кайденко В.М., Кайденко М.М., Крылач О.Ф., Роскошний Д.В. Организация взаимодействия между HPS и FPGA на базе SoC технологий при создании телекоммуникационных устройств

Секції №Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій (головуючий д.т.н., проф. Лисенко О.І.)


Кращі доповіді:
1.
Живков А.П., Студенюк Р. Ю. Метаматериалы и связанные с ними процессы
2.
Кутельова О.С., Великий О.О. Метод адаптації безпроводових сенсорних мереж побудованих на радіогідроакустичних буях до умов функціонування

Секції №
8
Засоби та пристрої телекомунікацій (головуючий д.т.н., проф. Трубін О.О.)
Кращі доповіді:
1. 
Бунін С.Г., Авдєєнко Г.Л., Михайлов С.О. Побудова системи надширокосмугового зв'язку у діапазоні 200-400 МГц


11.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.jpg

 

 "Проблеми телекомунікацій-15"

 

​З 21.04-24.04.2015 р. на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій НТУУ "КПІ" відбулась ІХ Міжнародна Науково-технічна Конференція "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2015".

На відкритті конференції виступили з привітаннями:
- проректор з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік НАНУ,
д.т.н., професор Ільченко Михайло Юхимович,
Член Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України,
к.т.н., професор Баранов Олександр Андрійович

На пленарних засіданнях виступили всі заявлені доповідачи,
серед яких
відомий професор Вольфганг Герстакер,
фахівць Інституту цифрових комунікацій Університету Ерлангена-Нюрнберга (Німеччина)

Від ДП «Алкатель-Лусент Украина» виступив Олексій Єфременко
Від Військового інституту телекомунікацій та інформатизації  виступив Романюк Валерій Антонович
Від Державної установи «Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» виступила Титаренко Ольга
Від Інституту електроніки та зв’язку НАНУ виступив Наритнік Теодор Миколайович
Від ІТС НТУУ "КПІ" виступили:
д.т.н., проф.Кравчук С.О.
д.т.н., проф.Романов А.И.
д.т.н., проф.Лисенко О.І.
д.т.н., проф.Трубин А.А.
Осипчук С.А. (співавтор д.т.н., проф. Уривський Л.О.)

За результатами конференції кращими доповідями наших викладачів і студентів є:

Секції №
3 Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології (головуючий  к.т.н., доц. Нестеренко М.М.)
Кращі доповіді:
1. Бирюков Н.Л., Триска Н.Р. Особенности плезиохронной передачи в сетях NGN и FN.
2. Дяченко А.П., Бірюков М.Л. Перспективи використання технології PON для передавання сигналів точної частоти.
3. Латуха А.В., Штепа В.О. Побудова програмно-визначених мереж з використанням протоколу OpenFlow.

Секції № Безпроводові телекомунікаційні технології (головуючий к.т.н., доц. Правило В.В.)
Кращі доповіді:
1. Авдеенко Г.Л., Чижевська А.В., Якорнов Є.А. Теоретичне дослідження просторової обробки сигналів на лініях цифрового радіорелейного зв’язку
2. Волков С.Э., Пызюк Д.Л., Липатов А.А. Измерение дальности геостационарных космических аппаратов командно-измерительной системой
3. Ковальчук К.П., Мазуренко О.В. Особливості радіоінтерфейсів на основі просторово-часової кореляційної обробки сигналів

Секції №5 Технології мобільних телекомунікаційних радіомереж (головуючий  д.т.н., проф.  Кравчук С.О.)
Кращі доповіді:
1. Жогов Р.Ю., Миночкин Д. А. Макет GSM–сети на основе программного продукта OPENBSC и фемтосоты для учебного процесса
2. Рижко А.В., Кравчук С.О. Дослідження процесу прискорення передачі обслуговування для мереж багатопрольотної ретрансляції стандарту IEEE 802.16j

Секції №7 Математичні моделі та методи підвищення ефективності безпроводових сенсорних мереж (головуючий д.т.н., проф. Лисенко О.І.)

Кращі доповіді:
1. Прищепа Т.О., Лисенко О.І. Безпроводові сенсорні мережі із мобільними сенсорами.
2. Романюк А.В., Валуйський С.В., Лисенко О.І. Класифікація задач системи управління
епізодичної радіомережі на основі телекомунікаційних аероплатформ.

Секції №
8 Технології та методики прикладного застосування безпроводових  сенсорних мереж (головуючий д.т.н., проф. Лисенко О.І.)
Кращі доповіді:
1. Валуйський С.В., Давидюк В.О. Енергоефективний протокол МАС для сенсорних мереж
3. Давидюк В.О., Дакаєв О.В., Димид М.Д. Інтелектуальні системи навігації для сучасних парковок

Секції №
9 Засоби та пристрої телекомунікацій (головуючий д.т.н., проф. Якорнов Є.А., д.т.н., проф. Трубін О.О.)
Кращі доповіді:
1. Карнаух В.Я. Метод вычисления интермодуляционных искажений для перестраиваемых микроволновых фильтров.
2. Ліпчевська І. Л., Якорнов Є.А. Побудова систем контролю за рухом наземних транспортних засобів спеціального призначення на основі використання сигналів супутникових систем радіонавігації.

 

IMG_1391-2.jpgIMG_1395-3.jpgTeodor.jpgIMG_1440.jpgIMG_1427.jpgIMG_1466.jpgIMG_1459.jpgIMG_1485.jpgIMG_1469.jpgIMG_1468.jpg