Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Назва магістерської роботи: «Розробка методу передавання сигналів цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 по радіорелейній лінії з частотною модуляцією».
Мета: практичне доведення теоретичної можливості передавання сигналів цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 по радіорелейній лінії з частотною модуляцією та запропонування технічного рішення, що базується на застосуванні комбінованої СOFDM–ЧМ модуляції, яке дозволить здійснити дану передачу.
 
Перелік задач, які необхідно вирішити для досягнення мети:
1. обґрунтування можливості передавання сигналів цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 по радіорелейній лінії з частотною модуляцією;
2. проведення імітаційного моделювання ефективності застосування подвійної COFDM-ЧМ модуляції як способу передачі радіосигналу стандарту DVB-T2 лініями аналогового радіорелейного зв’язку;
3. вибір обладнання для розробки макету передавання сигналів цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 по радіорелейній лінії з частотною модуляцією;
4. виконання експериментального дослідження передавання сигналів цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 по радіорелейній лінії з частотною модуляцією;
5. формулювання висновків за результатами дослідження та рекомендації для застосування розробленого методу на практиці.
 
Об’єкт дослідження: сигнали цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 при їх передачі за допомогою радіорелейної лінії з частотною модуляцією та лінії радіорелейного зв’язку прямої видимості.
 
Предмет дослідження: метод передачі сигналів стандартів DVB-T/T2 по радіорелейній лінії з частотною модуляцією (метод COFDM - ЧМ).
 
Новизна роботи: полягає в розробці нового підходу, ключовою особливістю якого є адаптація модемного обладнання аналогових радіорелейних ліній з частотною модуляцією до передавання по них радіосигналів стандарту DVB-T2, що формуються на регіональній станції мультиплексування, до місця положення нових ТВ передавачів, що розгортаються, на основі використання принципу подвійної модуляції COFDM - ЧМ.
 
Практичне значення отриманих результатів. Результати даної роботи можуть бути використані:
1. Концерном «РРТ» та ТОВ «Зеонбуд» для забезпечення надійності трансляції ТВ програм стандарту DVB-T/T2 на проблемних частинах території України .
2. В навчальному процесі ІТС НТУУ КПІ при проведенні лабораторних робіт з кредитних модулів “Технології радіо- і телевізійного мовлення ”, “Передавальні та приймальні пристрої” та “Безпроводові телекомунікаційні системи-1”.

Анотація Адамович англ.pdfАнотація Адамович англ.pdf
Анотація Адамович укр.pdfАнотація Адамович укр.pdf