Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

Навчальний процес  Навчальний процес

 

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких: 8 професорів; 7 доцентів; 10 старших викладачів; 1 асистент. Для забезпечення циклу дисциплін природничо-наукової підготовки приймає участь професорсько-викладацький склад інших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Навчально-лабораторна база складається ​з приміщень для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, лабораторного обладнання, вимірювальної та іншої апаратури. Загалом на кафедрі ТК налічується 8 лабораторій, які обслуговують штатні співробітники навчально-допоміжного персоналу.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КАФЕДРИ

Викладачі Студенти вивчають дисципліни, згідно навчальних планів спеціалізацій "Мобільні телекомунікаці" та "Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій" Студенти
Викладачі є кураторами навчальни груп
Викладачі проводять семестрові консультації з дисциплін
Студенти проходять переддимпломну практику на 4-му та 6-му курсах
По закінченню навчання за певним рівнем підготовки студенти захищають дипломну роботу