Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Наукова робота

 

Викладачі кафедри телекомунікацій ведуть науково-дослідну діяльність, яку гармонійно поєднують з викладацькою діяльністю. Це дозволяє молодим фахівцям отримувати сучасні, якісні знання та сприяє пошуку зацікавлених молодих фахівців-науковців, які в наступному продовжать навчання в аспірантурі чи почнуть самостійну наукову діяльність. Таке поєднання поважних і досвідчених та молодих і енергійних є сильним імпульсом, який позитивно сприяє розвитку науки на кафедрі та в Інституті.

Для більш детальної професійної орієнтації викладачів та студентів на кафедрі були створені науково дослідні групи, які здебільше об’єднують невеликі колективи (до 15 осіб), що працюють в одному науковому напрямку. Керівником кожної групи є викладач кафедри, який має авторитет в даній галузі науки з науковим доробком відомим за межами інституту (України). Понад 70% складу наукових дослідних груп є студенти – бакалаври, магістри, спеціалісти і аспіранти.

Під керівництвом викладачів студенти приймають активну участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах де здебільшого займають призові місця.

Найкращі студенти кафедри після завершення навчання поступають в аспірантуру де готують та захищають кандидатські дисертації.

На кафедрі телекомунікацій шлях від студента до кандидата технічних наук пройшли: Поляков І.Л., Коломицев М.О., Міночкін Д.А.​Валуйський С.В.Мазуренко О.В.

В 2010 відбувся захист докторської дисертації Кравчука С.О.

Науковці кафедри телекомунікацій приймають участь у великій кількості конференцій, щорічно публікують монографії, підручники, статі. Наукове життя кафедри не зупиняється ні на мить, що дозволяє нам впевнено дивитися у майбутнє високотехнологічного століття.

 

 Наукові напрями та ключові результати

 
​​НОВІ БЕЗПРОВОДОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Керівник: д.т.н., проф. С.О. Кравчук
Технології безпроводового широкосмугового доступу (БШД) стосуються:
 • теоретичних засад побудови систем БШД;
 • частотно-територіального планування систем БШД;
 • системного адміністрування розгортання систем БШД.

 • Розроблено новий узагальнений комплексний підхід до побудови ефективних методів підвищення пропускної здатності (ПЗ) СШР при забезпеченні необхідної завадостійкості та х урахуванням їх особливостей, що базується на взаємодії смугового і енергетичного ресурсів системи.
 • Запропоновані методи підвищення ПЗ СШР базуються на математичних моделях, процедурних, структурних та системних рішеннях, отриманих з урахуванням впливу на характеристики системи змінного у часі радіоканалу із завмираннями.
МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ SDN
​Керівник: д.т.н., проф., О.І. Романов 
Досліджуються особливості побудови мереж SDN(Software-Defined-Networking), зокрема:
 • аналіз існуючих рекомендацій щодо побудови SDN;
 • багаторівнева архітектура мережі;
 • принципи побудови основних елементів мережі;
 • умови функціонування і завдання управління в мережах SDN;
 • віртуалізація ресурсів у мережах SDN;
 • фізічні та програмні моделі мереж SDN.
БЕЗПРОВОДОВІ СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ ІЗ САМООРГАНІЗАЦІЄЮ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Керівник: д.т.н., проф., О.І. Лисенко
 • Розвинуто метод енергозберігаючої агрегації даних у безпроводовій сенсорній мережі із мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами завдяки ідентифікації та виключенню дублюючої інформації, що дає змогу 5-20 % подовжити час активного функціонування мережі;
 • Розроблено інтелектуальний метод управління безпроводовою сенсорною мережею із мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами, завдяки застосуванню методів слабкого штучного інтелекту для прогнозування властивостей мережі в нестабільних умовах функціонування, що дає можливість управляти динамічною топологією мережі в реальному часі.
ТЕРАГЕРЦОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ
Керівник: к.т.н., проф., Т.М. Наритник
Сучасні тенденції розвитку транспортних розподільних мереж мобільного зв'язку четвертого (4G) та п'ятого  (5G) покоління, мереж наземного цифрового телебачення, систем управління військовими місіями та протидії тероризму передбачають обмін великими обсягами даних.
Послуги оптоволоконних мереж забезпечують гігабітні швидкості обміну даних у багатьох частинах світу. Але сучасні телекомунікаційні мережі також потребують аналогічної можливості з обміну даними у тих місцях, де оптоволоконного доступу не існує або його реалізація не є економічно рентабельною.
Супутниковий зв'язок може забезпечити комунікації у віддалених районах, але не може завжди гарантувати високу швидкість передачі, необхідну для підтримання доступу до сучасних мультимедійних сервісів при значній кількості користувачів.