Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Наукова робота

 

Викладачі кафедри телекомунікацій ведуть науково-дослідну діяльність, яку гармонійно поєднують з викладацькою діяльністю. Це дозволяє молодим фахівцям отримувати сучасні, якісні знання та сприяє пошуку зацікавлених молодих фахівців-науковців, які в наступному продовжать навчання в аспірантурі чи почнуть самостійну наукову діяльність. Таке поєднання поважних і досвідчених та молодих і енергійних є сильним імпульсом, який позитивно сприяє розвитку науки на кафедрі та в Інституті.

Для більш детальної професійної орієнтації викладачів та студентів на кафедрі були створені науково дослідні групи, які здебільше об’єднують невеликі колективи (до 15 осіб), що працюють в одному науковому напрямку. Керівником кожної групи є викладач кафедри, який має авторитет в даній галузі науки з науковим доробком відомим за межами інституту (України). Понад 70% складу наукових дослідних груп є студенти – бакалаври, магістри, спеціалісти і аспіранти.

Наукові групи кафедри:

 • «Перспективні радіомережі та сигнали» за напрямком «Перспективні системи зв’язку», керівник - д.т.н., проф. С.Г. Бунін;
 • «Супутникові телекомунікації» за напрямком «Моделювання та оптимізація систем та мереж», керівник - к.т.н., М.О. Коломицев;
 • «Теоретичні основи створення та функціонування безпроводових телекомунікаційних систем» за напрямком «Перспективні телекомунікаційні системи та технології»,керівник - д.т.н., проф. С.О. Кравчук;
 • «Сенсорні телекомунікаційні мережі» за напрямком «Методи, математичні моделі, алгоритми аналізу і синтезу та структурно-параметричної адаптації», керівник - д.т.н., проф. О.І. Лисенко;
 • «Управління мережами» за напрямком «Побудова перспективних транспортних мереж і управління ними», керівник - д.т.н., проф. О.І. Романов;
 • «Безпроводовий зв’язок та цифрове телебачення» за напрямком «Просторово-часова обробка радіосигналів для телекомунікаційних мереж та систем цифрового телебачення», керівник - к.т.н., проф. Є.А. Якорнов;
 • «Терагерцовий радіоканал» за напрямком «Дослідження та використання терагерцового частотного діапазону в галузі телекомунікацій», керівник - к.т.н., проф. Т.М. Наритник;
 • «Частотно-часове забезпечення» за напрямком «Синхронізація та розповсюдження точного часу», керівник - к.т.н., с.н.с. М.Л. Бірюков;
 • «Стандарти і закони» за напрямком «Узгодження і розробка стандартів і законів по телекомунікаціям», керівник - к.т.н., проф. О.А.Баранов.

Кожна з наукових груп виконує науково-дослідні роботи за державним замовленням, замовленнями підприємств та відомств, а також за ініціативною тематикою. Всі студенти кафедри разом з викладачами залучені до виконання наукових робіт.

Під керівництвом викладачів студенти приймають активну участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах де здебільшого займають призові місця.

Найкращі студенти кафедри після завершення навчання поступають в аспірантуру де готують та захищають кандидатські дисертації.

На кафедрі телекомунікацій шлях від студента до кандидата технічних наук пройшли:

 • Поляков І.Л.,
 • Коломицев М.О.,
 • Міночкін Д.А.,
 • Валуйський С.В.,
 • Мазуренко О.В.

Зараз на кафедрі завершують роботу над дисертаціями Авдєєнко Г.Л.Прищепа Т.О., Афанасьєва Л.О., Богдан П.А., Бендасюк Н.М., Латуха А.В. та тільки почали роботу  Романюк А.В.,Єрмаков А.В., Лутчак О.В..

В 2010 відбувся захист докторської дисертації Кравчука С.О.

Науковці кафедри телекомунікацій приймають участь у великій кількості конференцій, щорічно публікують монографії, підручники, статі. Наукове життя кафедри не зупиняється ні на мить, що дозволяє нам впевнено дивитися у майбутнє високотехнологічного століття.