Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

Про кафедру - Дозволяє авторам працювати з форматованим текстом.  Про кафедру

 
Кафедра телекомунікацій - це інноваційний науково-навчальний підрозділ одного з найпрестижніших і найбільших технічних університетів Європи - Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який третій рік поспіль очолює академічний рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна». Вже більш ніж 20 років кафедру очолює український вчений в галузі передачі та обробки інформації - академік НАНУ, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки Ільченко Михайло Юхимович.
Тут навчають не тільки на «айтішника», а й на «телекомунікаційника», інтегруючи знання інформаційних та телекомунікаційних технологій, тобто, вчать як обробляти інформацію та як її передавати. Навчають систематично, ретельно підбираючи для освітньої програми кафедри (інженерія та програмування інфокомунікацій) набір курсів, а кожен курс, в свою чергу, складається з найнеобхідніших дисциплін і тем для успішного оволодіння спеціальністю. На всіх курсах поєднуються теоретичні знання з їх практичною апробацією, та значною науково-дослідною роботою кафедри.

Зазначимо, що знання та вміння фахівця з телекомунікаційних технологій приблизно наполовину - це інформаційні технології (програмування, налаштування, конфігурація, використання телекомунікаційних систем, обладнання, протоколів зв'язку) і наполовину - знання принципів роботи, вміння проектувати телекомунікаційне обладнання, пристрої та системи. При цьому основними галузями телекомунікацій на сьогоднішній день є: Інтернет, мобільний зв'язок, мережі передачі даних (безпроводові, оптоволоконні і т.д.), супутникові системи зв'язку, цифрове і аналогове телебачення, телефонний зв'язок, електронний банкінг.

Кафедра телекомунікацій готує фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  • 1-й рівень (Бакалавр) - 3 роки 10 місяців;
  • 2-й рівень (Магістр) - 1 рік 9 місяців, 1 рік 4 місяці;
  • 3-й рівень (Доктор філософії) - 4 роки.
Спеціальність Освітні програми
“Телекомунікації та радіотехніка” "Інженерія та програмування інфокомунікацій"


Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких: 8 професорів; 7 доцентів; 10 старших викладачів; 1 асистент. Для забезпечення циклу дисциплін природничо-наукової підготовки приймає участь професорсько-викладацький склад інших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Навчально-лабораторна база складається з приміщень для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, лабораторного обладнання, вимірювальної та іншої апаратури. Загалом на кафедрі ТК налічується 8 лабораторій, які обслуговують штатні співробітники навчально-допоміжного персоналу.