Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Співробітники кафедри

 
  
  
Короткі відомості
ІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ
  

Посада: професор, науковий керівник кафедри телекомунікацій

Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, радіоінженер
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1980), професор
Почесні звання: академік НАНУ (2012), заслужений діяч науки і техніки (1992), лауреат Державних премій в галузі науки і техніки УРСР (1983), СРСР (1989), України (2004), лауреат премії ім. С.О. Лебедєва НАНУ (2000), почесний зв’язківець України (2002), заслужений професор НТУУ "КПІ" (2009)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1993
Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності
Сфера наукової діяльності: інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; мікрохвильова техніка; менеджмент науки та інновацій; історія науки і техніки
Загальна кількість публікацій: понад 600 наукових праць і винаходів, серед яких 22 монографії та навчальні посібники, понад 100 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі
Електронна пошта: ndch@kpi.ua
БАРАНОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
  

​Посада:  професор

Освіта: вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище, інженер з радіотехніки; Академія праці та соціальних відносин, юрист
Науковий ступінь і вчене звання: доктор юридичних наук (2015), старший науковий співробітник (2013), професор
Почесні звання: плауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2010
Викладає дисципліни: “Правова та нормативна база телекомунікацій”
Сфера наукової діяльності: інформаційне право; інформатизація; телекомунікації, використання радіочастотного ресурсу; складні системи керування; інформаційна безпека; захист персональних даних; комп'ютерні злочини тощо
Загальна кількість публікацій: 11 монографій, понад 120 наукових праць і 27 винаходів
КРАВЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  

Посада: професор

Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електрик
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (2010), професор
Почесні звання: почесний зв’язківець України (2002), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2000
Викладає дисципліни: Безпроводові телекомунікаційні системи” (системи мобільного зв’язку, безпроводові мережі); “Методи організації широкосмугового радіодоступу”
Сфера наукової діяльності: створення та функціонування безпроводових систем широкосмугового доступу з підтримкою мобільності та інтеграція їх до високошвидкісних багаторівневих інфокомунікаційних мереж
Загальна кількість публікацій: понад 200 публікацій, у тому числі 7 монографій, 1 підручник і 3 навчальних посібники
Електронна пошта: sakravchuk@ukr.net
ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
  

​​Посада: професор

Освіта: вища, Київське вище військове авіаційне училище, військовий інженер-електрик
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1992), професор
Почесні звання: заслужений діяч науки і техніки (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1999
Викладає дисципліни: Спеціальні розділи математики”; “Дослідження операцій в телекомунікаціях”
Сфера наукової діяльності: оптимізація керування складними технічними (телекомунікаційними) системами та сенсорними й епізодичними мережами, а також екологічні проблеми телекомунікацій
Загальна кількість публікацій: понад 230 наукових праць, із них 18 монографій і 22 винаходи
Електронна пошта: Lysenko.a.i.1952@gmail.com
НАРИТНИК ТЕОДОР МИКОЛАЙОВИЧ
  

Посада: професор

Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер електронної техніки
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (1978), професор
Почесні звання: лауреат Державних премій в галузі науки і техніки УРСР (1983), СРСР(1989), України (1995), винахідник СРСР (1988),  заслужений працівник промисловості (1996), почесний зв’язківець України (2006), академік Української академії наук національного прогресу (1992), академік Української академії наук (2004)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1999
Викладає дисципліни: Технології безпроводових телекомунікаційних систем
Сфера наукової діяльності: інформаційні та телекомунікаційні технології; радіоелектроніка й використання мікрохвильових технологій в телекомунікаційних системах і мережах
Загальна кількість публікацій: понад 350 наукових праць і винаходів, серед яких 16 монографій і навчальних посібників, 93 авторські свідоцтва і патенти на винаходи та корисні моделі
Електронна пошта: director@mitris/com; iec@naverex.kiev.ua
РОМАНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
  

Посада: професор

Освіта: вища, Київське вище військове інженерне училище зв’язку, радіоінженер
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1999), професор
Рік, з якого працює на кафедрі: 2011
Викладає дисципліни: Методи управління телекомунікаційними мережами; Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація
Сфера наукової діяльності: телекомунікаційні мережі та керування ними
Загальна кількість публікацій: понад 120
Електронна пошта: Romanov@its.kpi.ua
ЯКОРНОВ ЄВГЕНІЙ АРКАДІЙОВИЧ
  

Посада: професор, заступник директора ІТС з навчально-виховної роботи

Освіта: вища, Київське вище радіотехнічне училище ППО, інженер-радіотехнік
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (1979), професор
Рік, з якого працює на кафедрі: 2000
Викладає дисципліни:Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль”; “Системи адаптації в телекомунікаціях”; “Адаптивні системи в телекомунікаціях”
Сфера наукової діяльності: просторово-часова обробка радіосигналів у зоні Френеля для використання в телекомунікаційних системах і радіолокаціїі
Загальна кількість публікацій: понад 200 праць, у тому числі 14 навчальних посібників, 65 винаходів
Електронна пошта: yakornov@its.kpi.ua
ЯВІСЯ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
  
​​

Посада: доцент, в.о. зав. кафедри телекомунiкацiй

Освіта: вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2000), доцент (2007)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2014
Викладає дисципліни: “Основи метрології”, "Телекомунікаційні мережі з комутацією каналів"
Сфера наукової діяльності: Системи управління ТКМ, системи супутникового звязку 
Загальна кількість публікацій: понад 80
Електронна пошта: yavisya2@bigmir.net 
Віртуальний кабінет викладача
АВДЄЄНКО ГЛІБ ЛЕОНІДОВИЧ
  

Посада: старший викладач

Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр у галузі електроніки та телекомунікації
Рік, з якого працює на кафедр: 2009
Викладає дисципліни: Технічна електродинаміка
Сфера наукової діяльності: просторово-часова обробка сигналів; системи радіомовлення й телебачення; антени й пристрої НВЧ
Загальна кількість публікацій: понад 30
Електронна пошта: django2006@ukr.net
ВАЛУЙСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
  

​​Посада: доцент

Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр у галузі електроніки та телекомунікації
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2012)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2010
Викладає дисципліни: “Банківські телекомунікаційні мережі”; “Екологічна безпека телекомунікацій”
Сфера наукової діяльності: безпроводові епізодичні мережі
Загальна кількість публікацій: понад 20
Електронна пошта:samubf@gmail.com
МІНОЧКІН ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
  

Посада: доцент

Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр з телекомунікацій
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2012)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2011
Викладає дисципліни: Програмні засоби в телекомунікаційних системах; Безпроводові ТКС 2/3
Сфера наукової діяльності: широкосмугові системи радіодоступу
Загальна кількість публікацій: понад 30
Електронна пошта: dmytro.minochkin@gmail.com
ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
  

​​Посада: старший викладач

Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, інженер-механік
Рік, з якого працює на кафедрі: 1993
Викладає дисципліни: Метрологія”; Теорія електричних кіл
Сфера наукової діяльності: науково-методичне забезпечення підготовки фахівців; поштовий зв'язок
Загальна кількість публікацій: понад 15
Електронна пошта: valentynapetrova@gmail.com
ЦУКАНОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
  

Посада: доцент

Освіта: вища, Київське вище радіотехнічне училище ППО
Рік, з якого працює на кафедрі: 2015
Викладає дисципліни:
Сфера наукової діяльності: математична обробка інформації
Загальна кількість публікацій: понад 20
Електронна пошта: 
ПРИЩЕПА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА
  

Посада: старший викладач

Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», інженер-математик; Державний інститут підготовки кадрів, спеціаліст з фінансів
Рік, з якого працює на кафедрі: 1998
Викладає дисципліни: Інформатика
Сфера наукової діяльності: методи оптимізації в телекомунікаціях
Загальна кількість публікацій: понад 30
Електронна пошта: its_tk@ukr.net
ТРІСКА НАТАЛІЯ РОМАНІВНА
  

Посада: доцент

Освіта: вища, Київський інститут зв’язку, інженер електрозв’язку
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2004), старший науковий співробітник (2010)
Рік, з якого працює на кафедрі: 2011
Викладає дисципліни: Проектування та системна інтеграція в галузі телекомунікацій”; “Основи теорії мереж синхронізації та розповсюдження часу”
Сфера наукової діяльності: питання синхронізації та розповсюдження часу в телекомунікаційних системах і мережах
Загальна кількість публікацій: понад 35
Електронна пошта: ntriska@ukr.net
ТРУБАРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
  
Посада: доцент, голова міжнародного офісу ІТС
Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр у галузі електроніки та телекомунікації
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук ()
Рік, з якого працює на кафедрі: 
Викладає дисципліни: “Цифрова схемотехніка
Сфера наукової діяльності: 
Загальна кількість публікацій: 
Електронна пошта: trubarov.i@gmail.com
КАЙДЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
  

Посада: старший викладач
Освіта: вища
Почесні звання: лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1994
Викладає дисципліни: Програмні засоби в телекомунікаційних системах, Управління проектами в телекомунікаціях
Сфера наукової діяльності: системи широкосмугового радіодоступу, цифрова обробка сигналів, адаптація в системах зв'язку та радіотехнічних системах
Загальна кількість публікацій: 34, включаючи 1 монографію
Віртуальний кабінет викладача

КРАВЧУК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
  

Посада: старший викладач

Освіта: вища, НТУУ "КПІ" ІТС, Інженер з інформаційних мереж зв'язкуРік, з якого працює на кафедрі: 2016
Викладає дисципліни:
Сфера наукової діяльності: Удосконалення принципів та механізмів надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет-технологій
Загальна кількість публікацій: понад 20
Електронна пошта: 

АФАНАСЬЕВА ЛІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
  

Посада:  старший викладач​

Освіта: вища
Рік, з якого працює на кафедрі: 2016
Викладає дисципліни: Прикладне програмування в телекомунікаційних системах”, "Основи побудови комп'ютерних мереж", "Управління використанням та моніторинг радіочастотного ресурсу"
Сфера наукової діяльності: 
Загальна кількість публікацій: 
Електронна пошта: liana.afanasyeva@gmail.com