Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Наукове товариство студентів та аспірантів
 Інституту телекомунікаційних систем
 
      Наукове товариство студентів та аспірантів ІТС (НТСА ІТС) – організація студентів та аспірантів факультету, основними цілями якої є:
·         формування успішної людини – випускника ІТС;
·         cприяння науковій та творчій роботі студентів та аспірантів, створення можливостей для їх ефективної роботи та розвитку;
·         залучення студентів до наукової діяльності;
·         підтримку наукоємних ідей, інновацій та обмін знаннями;
 
      Наукове товариство студентів та аспірантів ІТС є секцією наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ „КПІ”.
В планах товариства поглиблення співробітництва з молодими науковцями НДІ «Телекомунікацій», участь студентів в
наукових розробках та розширення міжнародних зв’язків з науковими колективами, які займаються дослідженнями у спорідненому напрямку.
      Голова НТСА ІТС входить до складу Студентської Ради факультету у якості голови наукового відділу. Членом НТСА ІТС може стати будь-який студент, що бажає займатися науковою, творчою або організаційною роботою.
НТСА ІТС відкрите для нових ідей та пропозицій до співпраці!
Для додаткової інформації звертатися:
Жогов Роман (тел.: 095-519-19-44, e-mail: romanzhohov@gmail.com )
 sssssss.png
 
 
 
Загальна інформація. Місія та діяльність НТСА.
      Наукове товариство студентів та аспірантів НТУУ “КПІ” — це громадська організація Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, заснована 1998 року. НТСА дає можливість кожному студенту й молодому вченому розширити коло власних інтересів й отримати нові знання.
Нині НТСА — це одна з найбільш успішних молодіжних організацій у Києві. Цільова аудиторія НТСА — це активні молоді люди, котрі прагнуть реалізувати свій інтелектуальний потенціал, встановлюють високі стандарти в будь-якому виді діяльності, бажають досягти найкращого результату.
 
Місія НТСА
 
     НТСА – це команда молодих цілеспрямованих людей, яка створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку наукоємних ідей, інновацій та обмін знаннями.
Проекти НТСА направлені на активних людей, зацікавлених в отриманні, обміні та створенні нових знань та технології в КПІ, Україні та світі.
 
Зовнішні зв'язки НТСА
 
     Широкі зовнішні зв’язки організації відкривають нові перспективи міжнародної діяльності як для її членів, так і для учасників наукових проектів. За 10 років активної роботи на зовнішньому рівні НТСА стало помітною діючою одиницею Співдружності молодіжних і студентських організацій країн СНД. НТСА співпрацює з такими міжнародними організаціями, як: Euro Science, EUROPT, SD Promo, CODATA та ін. Крім того, для НТСА надзвичайно важливою є співпраця з професорами та співробітниками провідних університетів — Гронінгенський університет (Голландія), Близькосхідний технічний університет (Туреччина), Брюссельський вільний університет (Бельгія), Паризький технічний університет (Франція), Інститут Гельмгольца (Мюнхен, Німеччина) та багатьох інших.
НТСА підтримує та прагне налагодити нові контакти з представниками бізнесу в Україні, СНД та Європі. На сьогодні партнерську підтримку НТСА надають такі великі українські та міжнародні компанії як Microsoft, Siemens, MacHouse, Unilever, S&T, Kraft та інші.
 
Інформаційна діяльність НТСА

Одним з важливих напрямків діяльності організації є інформування про різні наукові та освітні проекти в Україні та світі. З цією метою існує сайт ssa.org.ua, розсилка ssa.news@googlegroups.com та інформаційні стенди організації на території НТУУ “КПІ”.
 
Проекти НТСА

НТСА організовує велику кількість масштабних проектів. Найбільш успішні та відомі — це наукові конференції “Екологія. Людина. Суспільство”, “B2B Маркетинг”, “Нелінійний аналіз і застосування”, численні зустрічі з відомими людьми, представниками компаній, семінари, відкриті лекції відомих професорів та, без сумніву, найбільший і найуспішніший проект НТСА — це Літня школа AACIMP.