Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
Текст
  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 26.02.2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за січень-лютий 2018 р.

Доповідач: Новогрудська Р.Л.

 

2. Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2017 рік та завдання на 2018 рік.

Доповідач: Кравчук С.О.

3. Різне.

3.1. Диференціація підсумків участі студентів у публікаціях та конференціях при підрахунку рейтингу студента для вступу у магістратуру.

Доповідачі: Уривський Л.О.

 

3.2. Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2018.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С.

 

3.3. Особливості організації підготовки магістрів в 2018/2019р. по термінам та змісту підготовки.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.4. Затвердження звітів аспірантів ІТС (1 та 2 рік підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2017/2018 навчального року.

Доповідачі: Завідувачі кафедр

 

3.5. Затвердження переліку питань, білетів та складу комісії до екзамену для вступу на третій рівень підготовки (PhD) на 2018 рік.

Доповідач: Кравчук С.О.

 

3.6. Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Доповідач: Правило В.В.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                         М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                    Р.Л. Новогрудська​

  
Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 29.01.2018 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій.

Доповідач: Міночкін Д.А.

 

2. Про основні результати 2017 року за напрямом господарської діяльності.

                                                                   Доповідачі: Мікляєв О.В.             

 

3. Огляд критичних позицій результатів самоаналізу кафедр та пропозиції по їх усуненню.

Доповідач: Явіся В.С., Уривський Л.О., Глоба Л.С.

 

4. Поточні справи.

4.1. Результати відвідування Технічного Університету Дрездену та узгодження програми навчання за проектом Ерасмус+.

Доповідач: Глоба Л.С.

 

4.2. Розгляд відгуків студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно навчального процесу та якості викладання в університеті.

Доповідач: Новогрудська Р.Л.

 

4.3. Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту.

Доповідач: Мікляєв О.В.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                           М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                      Р.Л. Новогрудська​

  
Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 27.12.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Виступ на тему «Квантовий Інтернет – нова ідеологія зв’язку».

Доповідач: Трубін О.О.

 

2. Основні результати діяльності ІТС за 2017 рік (по напрямкам діяльності).

Доповідачі: Правило В.В., Якорнов Є.А., Кравчук С.О.

 

3. Про основні результати міжнародної діяльності.

Доповідач: Трубаров І.В.

 

4. Поточні страви

4.1. Результати другої атестації та хід підготовки до зимової сесії.

Доповідач: Якорнов Є.А.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                           М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                      Р.Л. Новогрудська​

  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 27.11.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Наукові новини у сфері телекомунікацій.

Доповідач: Скуліш М.А.

 

2. Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2018.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С., Кравчук С.О.

 

 

3. Поточні справи.

 

3.1. Підсумки першої атестації 2017/2018 навчального року і деякі питання з підготовки до зимової сесії.  

Доповідач: Якорнов Є.А. 

 

3.2. Про присвоєння вченого звання «доцент» доценту кафедри телекомунікацій Трубарову І.В.

Доповідач: Явіся В.С.

 

3.3. Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.

Доповідач: Глоба Л.С.

 

3.4. Щодо участі в конференції BlackSeaCom-2018.

Доповідач: Глоба Л.С.

 

3.5. Затвердження індивідуальних планів аспірантів.

Доповідач: Новогрудська Р.Л.

 

3.6.Пропозиції кафедр щодо замовлення місць в докторантуру та аспірантуру з 2017 року.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                           М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                      Р.Л. Новогрудська​

  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 20.11.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Розгляд та затвердження матеріалів самоаналізу кафедр.

Доповідачі: завідувачі кафедр

 

Голова Вченої ради ІТС                                                         М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                    Р.Л. Новогрудська​

  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 30.10.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за вересень-жовтень 2017 р.

Доповідач: Трубаров І.В.

 

2. Підсумки рейтингування НПП у 2016/2017 навчальному році та самоаналіз кафедр для акредитації.

Доповідач: Правило В.В.

 

3. Про участь ІТС у здійсненні спільних проектів.

Доповідач: Міночкін Д.А.

 

4. Про участь професорсько-викладацького складу ІТС у підготовці учнів МАН України

Доповідач: Романов О.І.

 

5. Поточні справи.

5.1. Підсумки конкурсу «Sikorsky Challenge»

Доповідач: Кравчук С.О.

 

5.2. Надання грифу ІТС методичним вказівкам (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Схемотехніка" (кредитний модуль 2 "Цифрова схемотехніка"), автор: Трубаров І.В. Методичні вказівки до підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Схемотехніка" (кредитний модуль 2 "Цифрова схемотехніка"), Трубаров І.В.).

Доповідач: Явіся В.С.

 

5.3. Затвердження звітів аспірантів ІТС.

Доповідач: Завідувачі кафедр ІТС.

 

5.4. Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрів 2017 року набору.

Доповідач: Завідувачі кафедр ІТС.

 

5.5. Затвердження ініціативних тем, що плануються до виконання на кафедрах ІТС.

Доповідач: Завідувачі кафедр ІТС.

 

Голова Вченої ради ІТС                                       М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                  Р.Л. Новогрудська

  
Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 25.09.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Можливості та етапи ліцензування спеціальності 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Доповідач: Правило В.В., Глоба Л.С.

 

2. Поточні справи.

2.1. Результати проведення конференції UkrMico-2017 (Ільченко М.Ю., Уривський Л.О.). Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library (Глоба Л.С.)

Доповідач: Ільченко М.Ю., Уривський Л.О., Глоба Л.С.

 

2.2. Відвідування занять студентами ІТС.

Доповідач: Правило В.В., Глоба Л.С.

 

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                       М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                  Р.Л. Новогрудська​

  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 29.08.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Результати проведеної вступної компанії на 2017/2018 н.р. та прийому на 1, 5 курс. Плани по факультету на 2017/2018 н.р.

Доповідач: Якорнов Є.А., Авдєєнко Г.Л., Ільченко М.Ю.

 

2. Поточні справи.

 

2.1. Стан підготовки до конференції UkrMico-2017.

Доповідач: Кравчук С.О., Уривський Л.О., Глоба Л.С.

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                       М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                   Р.Л. Новогрудська​

  
Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 29.06.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за травень-червень 2017 р.

Доповідачі: Осипчук С.

 

2. Про організацію вступної кампанії 2017 року. Планування роботи приймальної комісії. Щодо викладання дисципліни «Введення в спеціальність».

Доповідачі: Правило В.В., Явіся В.С.

 

 

3. Поточні справи

 

3.1 Про стан підготовки до проведення конференції УкрМіко.

Доповідачі: Кравчук С.О., Уривський Л.О., Глоба Л.С.

 

3.2 Розгляд конкурсних справ.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.3 Про присвоєння вченого звання «доцент» доценту кафедри ІТМ Новогрудській Р.Л.

Доповідач: Глоба Л.С.

 

3.4 Перевід студентів ІТС з договірної форми навчання на бюджетну.

Доповідач: Якорнов Є.А.  

 

3.5 Про відрахування з аспірантури аспіранта кафедри Телекомунікацій 1-ого року навчання Гордашника Є.С.

Доповідач: Романов О.І.

 

3.6 Інформацію про монографію «Системи і стандарти цифрового телевізійного мовлення». Автори: Авдєєнко Г.Л., Лошаков В.А., Наритник Т.М., Ошепков М.Ю., Сабурова С.О., Шостко І.С.

Доповідач: Бунін С.Г.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                       М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                   Р.Л. Новогрудська​

  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем

від 29.05.2017 р 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за квітень-травень 2017 р.

Доповідач: Мошинська А.В.

2. Аналіз процедури та критеріїв розміщення державного замовлення на підготовку магістрів і організації вступної кампанії на 1-ий курс ІТС.

Доповідач: Правило В.В 

3. Поточні справи.

3.1. Результати 22-ого туру ректорського контролю.

Доповідач: Правило В.В.

3.2. Розгляд конкурсних справ.

Доповідач: Правило В.В.

3.3. Розгляд питання щодо дозволу на керівництво аспірантами кандидатам технічних наук.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С., Явіся В.С.

3.4. Про рекомендацію до друку журналу "Information and Telecommunication Sciences" №1 від 2017 року

Доповідач: Мошинська А.В.

3.5. Надання грифу ІТС методичним вказівкам з лабораторних робіт.

Доповідачі: Глоба Л.С., Правило В.В. (експертиза)

3.6. Щодо присвоєння почесного звання «Заслужений винахідник КПІ ім. Ігоря Сікорського» завідувачу кафедри Телекомунікаційних систем д.т.н., проф. Уривському Л.О.

Доповідач: Кравчук С.О.

3.7. Про впорядкування прибудинкової території біля корп. 30.

Доповідач: Мікляєв О.В

3.8. Про необхідність вжиття навчальними закладами заходів запобігання конфлікту інтересів в їх діяльності.

Доповідач: Новогудська Р.Л.

Голова Вченої ради ІТС                                                       М.Ю. Ільченко

Вчений секретар                                                                 Р.Л. Новогрудська​

1 - 10Далі