Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
Текст
  

​Засідання Вченої ради


Навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем

від 29.05.2018 р.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за

квітень-травень 2018 р.


Доповідач: Курдеча В.В.


2. Вимоги щодо змісту магістерських дисертацій за освітньо-професійними

та освітньо-науковими програмами.


Доповідач: Правило В.В.


3. Поточні справи.

3.1. Розгляд конкурсних справ (Правило В.В., Штогріна О.С., Осипчук С.,

Григоренко О.Г.).


Доповідач: Правило В.В.


3.2. Аналіз результатів 2-ої атестації весняного семестру 2017/2018 н.р.


Доповідач: Якорнов Є.А.


3.3. Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та

телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2018.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С.


Голова Вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко

Вчений секретар Р.Л. Новогрудська​

  

​Засідання Вченої ради


Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 23.04.2018 р.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки.

Доповідач: Авдєєнко Г.Л.


2. Підсумки навчально-виховної діяльності ІТС в 2017 р. та завдання на 2018

рік.


Доповідач: Якорнов Є.А.


3. Про закріплення кредитних модулів навчальних дисциплін Інформатика та

Основи теорії кіл за кафедрами ІТС.


Доповідачі: Правило В.В., зав кафедрами.


3. Поточні справи.

3.1. Затвердження ходу виконання індивідуального плану аспіранта 3 (4-для

заочників) року підготовки та підсумки навчання в аспірантурі.


Доповідач: Явіся В.С.


3.2. Підсумки проведення ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції

"Проблеми телекомунікацій 2018"


Доповідач: Кравчук С.О.


3.3. Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та

телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2018.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С.


3.4. Про присвоєння вчених звань співробітникам КПІ ім. Ігоря Сікорського


Доповідач: Новогрудська Р.Л.


3.5. Представлення індивідуального графіку студентки 2-ого курсу

Нездвецької Є.Д. у зв’язку з перемогою в конкурсі «Вожатий Артек-

Буковель».


Доповідач: Якорнов Є.А.


Голова Вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко

Вчений секретар Р.Л. Новогрудська​

  

​Засідання вченої ради


Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 26.03.2018 р.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за

березень 2018.


Доповідач: Мошинська А.В.


2. Підсумки навчально-методичної діяльності ІТС в 2017 р. та завдання на

2018 рік.


Доповідач: Правило В.В.


3. Поточні справи.

3.1. Стан підготовки до проведення ХІІ Міжнародної Науково-технічної

Конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2018".

Доповідач: Кравчук С.О.


3.2. Переведення аспіранта Романюка А.В. (науковий керівник проф.

Лисенко О.І.) до складу кафедри телекомунікаційних систем


Голова вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко

Вчений секретар Р.Л. Новогрудська​

  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 26.02.2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за січень-лютий 2018 р.

Доповідач: Новогрудська Р.Л.

 

2. Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2017 рік та завдання на 2018 рік.

Доповідач: Кравчук С.О.

3. Різне.

3.1. Диференціація підсумків участі студентів у публікаціях та конференціях при підрахунку рейтингу студента для вступу у магістратуру.

Доповідачі: Уривський Л.О.

 

3.2. Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2018.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С.

 

3.3. Особливості організації підготовки магістрів в 2018/2019р. по термінам та змісту підготовки.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.4. Затвердження звітів аспірантів ІТС (1 та 2 рік підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2017/2018 навчального року.

Доповідачі: Завідувачі кафедр

 

3.5. Затвердження переліку питань, білетів та складу комісії до екзамену для вступу на третій рівень підготовки (PhD) на 2018 рік.

Доповідач: Кравчук С.О.

 

3.6. Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Доповідач: Правило В.В.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                         М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                    Р.Л. Новогрудська​

  
Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 29.01.2018 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій.

Доповідач: Міночкін Д.А.

 

2. Про основні результати 2017 року за напрямом господарської діяльності.

                                                                   Доповідачі: Мікляєв О.В.             

 

3. Огляд критичних позицій результатів самоаналізу кафедр та пропозиції по їх усуненню.

Доповідач: Явіся В.С., Уривський Л.О., Глоба Л.С.

 

4. Поточні справи.

4.1. Результати відвідування Технічного Університету Дрездену та узгодження програми навчання за проектом Ерасмус+.

Доповідач: Глоба Л.С.

 

4.2. Розгляд відгуків студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно навчального процесу та якості викладання в університеті.

Доповідач: Новогрудська Р.Л.

 

4.3. Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту.

Доповідач: Мікляєв О.В.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                           М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                      Р.Л. Новогрудська​

  
Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 27.12.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Виступ на тему «Квантовий Інтернет – нова ідеологія зв’язку».

Доповідач: Трубін О.О.

 

2. Основні результати діяльності ІТС за 2017 рік (по напрямкам діяльності).

Доповідачі: Правило В.В., Якорнов Є.А., Кравчук С.О.

 

3. Про основні результати міжнародної діяльності.

Доповідач: Трубаров І.В.

 

4. Поточні страви

4.1. Результати другої атестації та хід підготовки до зимової сесії.

Доповідач: Якорнов Є.А.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                           М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                      Р.Л. Новогрудська​

  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 27.11.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Наукові новини у сфері телекомунікацій.

Доповідач: Скуліш М.А.

 

2. Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2018.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С., Кравчук С.О.

 

 

3. Поточні справи.

 

3.1. Підсумки першої атестації 2017/2018 навчального року і деякі питання з підготовки до зимової сесії.  

Доповідач: Якорнов Є.А. 

 

3.2. Про присвоєння вченого звання «доцент» доценту кафедри телекомунікацій Трубарову І.В.

Доповідач: Явіся В.С.

 

3.3. Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.

Доповідач: Глоба Л.С.

 

3.4. Щодо участі в конференції BlackSeaCom-2018.

Доповідач: Глоба Л.С.

 

3.5. Затвердження індивідуальних планів аспірантів.

Доповідач: Новогрудська Р.Л.

 

3.6.Пропозиції кафедр щодо замовлення місць в докторантуру та аспірантуру з 2017 року.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                           М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                      Р.Л. Новогрудська​

  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 20.11.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Розгляд та затвердження матеріалів самоаналізу кафедр.

Доповідачі: завідувачі кафедр

 

Голова Вченої ради ІТС                                                         М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                    Р.Л. Новогрудська​

  

Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 30.10.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за вересень-жовтень 2017 р.

Доповідач: Трубаров І.В.

 

2. Підсумки рейтингування НПП у 2016/2017 навчальному році та самоаналіз кафедр для акредитації.

Доповідач: Правило В.В.

 

3. Про участь ІТС у здійсненні спільних проектів.

Доповідач: Міночкін Д.А.

 

4. Про участь професорсько-викладацького складу ІТС у підготовці учнів МАН України

Доповідач: Романов О.І.

 

5. Поточні справи.

5.1. Підсумки конкурсу «Sikorsky Challenge»

Доповідач: Кравчук С.О.

 

5.2. Надання грифу ІТС методичним вказівкам (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Схемотехніка" (кредитний модуль 2 "Цифрова схемотехніка"), автор: Трубаров І.В. Методичні вказівки до підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Схемотехніка" (кредитний модуль 2 "Цифрова схемотехніка"), Трубаров І.В.).

Доповідач: Явіся В.С.

 

5.3. Затвердження звітів аспірантів ІТС.

Доповідач: Завідувачі кафедр ІТС.

 

5.4. Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрів 2017 року набору.

Доповідач: Завідувачі кафедр ІТС.

 

5.5. Затвердження ініціативних тем, що плануються до виконання на кафедрах ІТС.

Доповідач: Завідувачі кафедр ІТС.

 

Голова Вченої ради ІТС                                       М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                  Р.Л. Новогрудська

  
Засідання Вченої ради

Навчально-наукового комплексу «Інститут телекомунікаційних систем»

від 25.09.2017 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Можливості та етапи ліцензування спеціальності 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Доповідач: Правило В.В., Глоба Л.С.

 

2. Поточні справи.

2.1. Результати проведення конференції UkrMico-2017 (Ільченко М.Ю., Уривський Л.О.). Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library (Глоба Л.С.)

Доповідач: Ільченко М.Ю., Уривський Л.О., Глоба Л.С.

 

2.2. Відвідування занять студентами ІТС.

Доповідач: Правило В.В., Глоба Л.С.

 

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                       М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                                                  Р.Л. Новогрудська​

1 - 10Далі