Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Електроживлення ТКС» Лектор Новіков В.І.

 Кредитний модуль «Електроживлення ТКС» (код ВП-05) входить до дисципліни «Електроживлення ТКС», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом вільного вибору студентів підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в п’ятому семестрі відповідно до навчального плану.

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань про сучасні системи електроживлення засобів зв'язку, які потрібні майбутньому фахівцю для аналізу і розрахунку окремих функціональних елементів цих систем.
Завдання кредитного модуля дисципліни є оволодіння сучасними методами та технологіями побудови пристроїв електроживлення телекомунікаційних систем; вивчення схемних рішень основних функціональних вузлів пристроїв електроживлення телекомунікаційних систем; оволодіння методами розрахунку окремих функціональних вузлів пристроїв електроживлення телекомунікаційних систем.
 

 

 
 

Немає запланованих подій