Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Основи побудови кабельних мереж» Лектори: Бірюков М.Л., Бердников О.М.

 Кредитний модуль «Основи побудови кабельних мереж» (код ЗП-09/2) входить до дисципліни «Кабельні телекомунікаційні системи (КТС)»/код ЗП-09, яка має статус вибіркової навчальної дисципліни за циклом дисципліни за вибором ВНЗ програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі», 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в восьмому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення кредитного модуля «Основи побудови кабельних мереж» (код ЗП-09/2) має за мету формування системи знань та творчого потенціалу, навичок і умінь у студентів в області основних принципів побудови устаткування лінійного тракту багатоканальних систем передачі телекомунікаційних транспортних мереж, що необхідні при проектуванні систем і мереж телекомунікацій.
Завданням вивчення кредитного модуля «Основи побудови кабельних мереж» (код ЗП-09/2) дисципліни «Кабельні телекомунікаційні системи (КТС)» код ЗП-09 є вироблення у студентів системного підходу, щодо знань і вмінь студентів наступного:
-      фізичних явищ і процесів, які визначають будову і роботу сучасних і перспективних електронних засобів телекомунікацій, а також використовують електричні та волоконно-оптичні лінії передачі;
-      виховання у студентів методичних навичок застосування отриманих знань для глибокого розуміння роботи електронних пристроїв з метою прогнозування їх роботи в різних режимах передачі інформації;
-      побудови та проектування устаткування лінійного тракту багатоканальних систем передачі;
-      порядок нормування параметрів каналів і трактів ТТМ;
-      основні напрямки розвитку багатоканальних систем передачі в Україні.


Немає запланованих подій