Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Кабельна техніка та каналоутворююче обладнання» Лектори: Трубін О.О., Бірюков М.Л., Бердников О.М.

 Кредитний модуль «Кабельна техніка та каналоутворююче обладнання» (код ЗП-09/1) входить до дисципліни «Кабельні телекомунікаційні системи (КТС)»/код ЗП-09, яка має статус вибіркової навчальної дисципліни за циклом дисципліни за вибором ВНЗ програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі», 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в сьомому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення кредитного модуля «Кабельна техніка та каналоутворююче обладнання» (код ЗП-09/1) має за мету формування системи знань та творчого потенціалу, навичок і умінь у студентів в області фізичних основ роботи і побудови електронних пристроїв зв’язку, які використовують електричні та оптичні кабельні лінії передачі, а також по основних принципах побудови багатоканальних систем передачі телекомунікаційних транспортних мереж, її каналоутворюючої апаратури, необхідні при проектуванні систем і мереж телекомунікацій..
Завданням вивчення кредитного модуля «Кабельна техніка та каналоутворююче обладнання» (код ЗП-09/1) дисципліни «Кабельні телекомунікаційні системи (КТС)» код ЗП-09 є вироблення у студентів системного підходу, щодо знань і вмінь наступного:
-        фізичні явища та процеси, які мають місце при розповсюдженні електромагнітних сигналів в кабельних лініях передачі;
-        конструктивні та електричні характеристики оптичних, коаксіальних і симетричних кабелів зв'язку;
-        принципи побудови телекомунікаційних транспортних мереж/ТТМ (первинних мереж зв'язку – ПМЗ);
-        порядок нормування параметрів каналів і трактів ТТМ;
-        основні напрямки розвитку багатоканальних систем передачі в Україні;
-        основи побудови та проектування каналоутворюючої апаратури багатоканальних систем передачі;
-        вимірювати та розраховувати параметри сигналів, що розповсюджуються в кабельних лініях передачі;
-        оцінювати взаємний вплив між різними лініями зв’язку;
-        обґрунтовувати вибір типів кабельних ліній передач при розробці засобів телекомунікації;
-        перевіряти й оцінювати працездатність апаратури й устаткування багатоканальних систем передачі.

 


Немає запланованих подій