Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Комутаційні системи телекомунікаційних мереж» Лектори: Максимов В.В., Старостіна Л.І.

Кредитний модуль «Комутаційні системи телекомунікаційних мереж» (код ЗП-03/3) входить до дисципліни «Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом вибіркової частини програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в шостому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення цього кредитного модуля «Комутаційні системи телекомунікаційних мереж» (код ЗП-03/3) має за мету дати студентам теоретичні знання з принципів структурно-функціональної та принципової побудови систем комутації, що застосовуються на телекомунікаційних мережах різного призначення, основних закономірностей їх побудови та функціонування, необхідних для системного проектування та дослідження як комутаційних систем певного типу, так і типових компонентів, а також практичні навики з типового проектування комутаційних систем і розрахунку їх основних параметрів.
Після вивчення кредитного модуля студенти повинні знати:
1.       теоретичні основи побудови систем комутації (СК) телекомунікаційних мереж;
2.        функціональний склад і принципи структурної побудови СК каналів і пакетів;
3.       сутність основних систем забезпечення комутаційного процесу на телекомунікаційних мережах;
4.       основи алгоритмічного забезпечення СК;
5.       принципи побудови аналогових, просторових і часових комутаційних полів цифрових систем комутації;
6.       принципи побудови і основи функціонування пристроїв і комплексів управління СК;
7.       основні методики розрахунку й оцінки основних параметрів СК; можливості і технічне рішення основних базових типових СК.


Немає запланованих подій