Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Керування телекомунікаційними мережами» Лектори: Романов О.І., Максимов В.В.

 Кредитний модуль «Керування телекомунікаційними мережами» (код ЗП-03/2) входить до дисципліни «Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом вибіркової частини програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в п’ятому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення кредитного модуля «Керування телекомунікаційними мережами» (код ЗП-03/2) має за мету дати студентам теоретичні знання про принципи організаційно-технічної побудови систем управління телекомунікаційними мережами різного призначення, основні закономірності їх функціонування, методи формування плану розподілу навантаження.
Після вивчення кредитного модуля студенти повинні знати:
- загальну модель управління  телекомунікаційною мережею;
- класифікацію систем управління телекомунікаційними мережами;
- алгоритмічні структури систем управління телекомунікаційною мережею та систем управління встановленням з’єднання;
- принципи організаційно-технічної побудови централізованих, зонових, децентралізованих та комбінованих систем управління телекомунікаційними мережами;
- вплив обхідних шляхів на якість функціонування телекомунікаційних мереж;
- методи управління використання обхідних шляхів (пороговий, перебудов, маршрутного пріоритету, хвильовий).


Немає запланованих подій