Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Основи теорії телекомунікаційних мереж» Лектори: Романов О.І., Максимов В.В.

 Кредитний модуль «Основи теорії телекомунікаційних мереж» (код ЗП-03/1) входить до дисципліни «Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом вибіркової частини програми підготовки бакалаврів зі спеціальності за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в першому семестрі відповідно до навчального плану.

Вивчення кредитного модуля «Основи теорії телекомунікаційних мереж» (код ЗП-03/1) має за мету дати студентам теоретичні знання про принципи структурно-топологічної і організаційно-технічної побудови телекомунікаційних мереж різного призначення, основні закономірності їх побудови і функціонування, необхідні для системного проектування і дослідження як конкретних мереж зв'язку, так і їх типових компонентів.
Завданням вивчення кредитного модуля «Основи теорії телекомунікаційних мереж» дисципліни «Телекомунікаційні мережі, керування ними та комутація» є вироблення у студентів системного підходу, щодо знань і вмінь студентів:
- знання теоретичних основ побудови телекомунікаційних мереж;
- знання основних характеристик і параметрів телекомунікаційних мереж;
- знання основних моделей, які акцентовані на побудову телекомунікаційних мереж і типових процесів, що протікають у них;
- знання принципів організаційно-технічної побудови телекомунікаційних мереж;
- знання основних закономірностей функціонування телекомунікаційних мереж;
- знання основних методів і методик розрахунку та оцінки параметрів телекомунікаційних мереж і їх складових.

 

 


Немає запланованих подій