Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Теорія електричного зв’язку»(кредитний модуль 2) Лектори: Уривський Л.О., Созонник Г.Д.

Кредитний модуль «Теорія електричного зв’язку» (код НП-04/2) входить до дисципліни «Теорія електричного зв’язку» яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в п’ятому семестрі відповідно до навчального плану.

 

Мета дисципліни - надати теоретичні знання і практичні вміння в області передачі повідомлень по каналам електрозв’язку.
Завдання кредитного модуля:
- вивчення основ  теорії завадостійкості та оптимального приймання повідомлень,
- формування вміння розрахунків пропускної здатності систем електрозв’язку,
- вивчення методів ефективного та завадостійкого кодування,
- знайомство із методами підвищення ефективності та оптимізації систем зв’язку;
- створення математичної та понятійної бази для наступних загально інженерних і спеціальних дисциплін.


Немає запланованих подій