Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Теорія електричного зв’язку» (кредитний модуль 1) Лектори: Уривський Л.О., Созонник Г.Д.

Кредитний модуль «Теорія електричного зв’язку» (код НП-04/1) входить до дисципліни «Теорія електричного зв’язку» яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" зі спеціальностей 7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій", 7.092401 "Телекомунікаційні системи та мережі", 7.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в четвертому семестрі відповідно до навчального плану.

 

Мета дисципліни - надати теоретичні знання і практичні вміння в області передачі повідомлень по каналам електрозв’язку.
Завдання кредитного модуля:
- формування  математичного уявлення повідомлень, сигналів та завад в системах передачі повідомлень;
-  вивчення методів формування та процесів перетворень сигналів при передачі повідомлень;
- створення математичної та понятійної бази для наступних загально інженерних і спеціальних дисциплін.


Немає запланованих подій