Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Мережні технології-2. Основи маршрутизації та адміністрування телекомунікаційних мереж» Лектор Новіков В.І.

Кредитний модуль «Мережні технології -2. Основи маршрутизації та адміністрування телекомунікаційних мереж» (код НП-03/2) входить до дисципліни «Мережні технології», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в сьомому семестрі відповідно до навчального плану.

 

Метою вивчення кредитного модуля «Мережні технології - 2. Основи маршрутизації та адміністрування телекомунікаційних мереж» є формування у студентів системи знань про сучасні мережні технології, які потрібні майбутньому фахівцю для проектування, будівництва і технічного супроводу локальних і глобальних мереж з використанням загальновизнаних стандартів і рішень. В кредитному модулі «Мережні технології - 2. Основи маршрутизації та адміністрування телекомунікаційних мереж» розглядаються питання щодо маршрутизації IP трафіку в корпоративних мережах та мережі Internet, робота прикладних протоколів і служб стеку TCP/IP та основи мережного адміністрування.


Немає запланованих подій