Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

«Мережні технології-1. Основи мережних технологій» Лектор Новіков В.І.

 Кредитний модуль «Мережні технології - 1. Основи мережних технологій» (код НП-03/1) входить до дисципліни «Мережні технології», яка має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050903 "Телекомунікації" і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль вивчається в шостому семестрі відповідно до навчального плану.

Метою вивчення кредитного модуля «Мережні технології - 1. Основи мережних технологій» є формування у студентів системи знань про сучасні мережні технології, які потрібні майбутньому фахівцю для проектування, будівництва і технічного супроводу локальних і глобальних мереж з використанням загальновизнаних стандартів і рішень. В кредитному модулі «Мережні технології - 1. Основи мережних технологій» дається систематичний виклад основних концепцій, моделей і стандартів сучасних комп’ютерних мереж; детально розглядаються базові концепції Ethernet-комутації в локальних мережах і використання у багаторівневих локальних мережах технологій віртуальних локальних мереж та протоколу покриваючого дерева STP. Студенти вивчають основи технологій глобальних мереж та видаленого доступу, їх сучасний стан та основні тенденції розвитку.


Немає запланованих подій