Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Вища математика

Викладання вищої математики має за мету:

• опанування студентами основами математичного апарату;
• розвиток логічного та алгоритмічного мислення;
• вироблення навичок самостійного вивчення наукової літератури з математики та її застосування;
• отримання досвіду математичного дослідження прикладних задач.
Зміст
Розділ 1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра.
1.1. Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь.
Розділ 2. Диференціальне числення функцій однієї змінної.
2.1. Вступ до математичного аналізу.
2.2. Диференціальне числення функції однієї змінної.
Розділ 3. Інтегральне числення функцій однієї змінної.
3.1. Невизначений інтеграл.
3.2. Визначений інтеграл.
Розділ 4. Диференціальне числення функцій багатьох змінних.
Функції багатьох змінних, частинні похідні, повний диференціал функції, дотична прямої та нормальна площина, формула Тейлора, екстремум функції багатьох змінних, умовний екстремум функцій багатьох змінних.
Розділ 5. Інтегральне числення функцій багатьох змінних.
5.1. Кратні інтеграли.
5.2. Криволінійні та поверхневі інтеграли.
5.3. Векторний аналіз.
Розділ 6. Звичайні диференціальні рівняння.
6.1. Диференціальні рівняння першого порядку.
6.2. Диференціальні рівняння вищих порядків.
6.3. Системи звичайних диференціальних рівнянь.
Розділ 7. Ряди.
7.1. Числові ряди.
7.2. Функціональні ряди.
Розділ 8. Функції комплексної змінної та їх застосування.
8.1. Функції комплексної змінної.
8.2. Операційне числення.​

Немає запланованих подій