Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Вступ до спеціальності

Мета: формування початкового уявлення про призначення випускників вузу по обраній спеціальності, про структуру підготовки випускників, про базову термінологію за фахом, використовуваної в наступних загальноінженерних і спеціальних дисциплінах.

 
Змістовні модулі та навчальні елементи:
1. Загальна характеристика диципіни "Вступ до телекомунікаціних спеціальностей".
2. Повідомлення і сигнали в телекомунікаційних мережах:  інформація, повідомлення, їхня класифікація; сигнали, їхня класифікація; первинні сигнали телекомунікаційних мереж.
3. Принципи передачі сигналів в телекомунікаційних системах: принципи передачі сигналів у телекомунікаційних мережах, перетворення сигналів.
4. Теорія телетрафіка - основа проектування і розрахунку телекомунікаційних систем та мереж:  математична модель процесу обслуговування, задача теорії телетрафіка,  математичний апарат теорії телетрафіка, основні поняття теорії телетрафіка, детерміновані і випадкові потоки повідомлень, найбільше поширені потоки повідомлень у телекомунікаційних мережах.
5. Навантаження і характеристики якості обслуговування: поняття навантаження і роботи в телекомунікаційних системах і мережах, їхні види; повнодоступна комутаційна система (ПДКС), що обслуговує найпростіший і примітивний потоки з втратами і без утрат; неповнодоступні включення (системи) із явними втратами (НВ); методи розрахунку НВ.
6. Лінії передачі в телекомунікаційних мережах.
7. Системи передачі в телекомунікаційних мережах.
8. Аналогові комутаційні системи телекомунікацій.
9. Квазіелектронні і електронні комутаційні системи телекомунікацій.
10. Радіотелекомунікаційні системи.
11. Принципи побудови систем радіозв'язку прямої видимості.
12. Системи мобільного зв'язку.
13. Принципи побудови систем супутникового зв'язку.
14. Інофрмаційно-телекомунікаційні мережі: поняття інформаційно-телекомунікаційної мережі як сукупності інформаційних та обчислювальних ресурсів, які існують в телекомунікаційному середовищі; архітектура сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж; засоби зв’язку в інформаційно-телекомунікаційних мережах; поняття: клієнт, сервер, робочі станції, середовище інформаційно-телекомунікаційних мереж; основні складові частини архітектури інформаційно-телекомунікаційних мереж; топологія інформаційно-телекомунікаційних мереж; протоколи як правила взаємодії функціональних елементів мережі; інтерфейси; технічні засоби інформаційно-телекомунікаційних мереж; інформаційні та програмні ресурси інформаційно-телекомунікаційної мережі.
15. Локальні мережі. Інтернет. ISDN: топологія локальних мереж, топологія глобальних мереж, засоби доступу в локальних мережах, передача інформації в глобальних мережах, протоколи локальних мереж, логічна архітектура інформаційно-телекомунікаційних мереж, мережа ISDN- цифрова мережа з інтеграцією служб.
16. Інформаційні ресурси телекомунікаційних мереж: інформаційні ресурси, мережеві служби, мережеві операційні системи, сервіси  INTERNET, пошук інформації в мережі Internet, розподіленні бази даних, організація обчислювальних ресурсів, класична архітектура «клієнт-сервер», основи сучасних мережевих технологій, схема взаємодії с Web-сервером, розподілена обробка інформації на основі мігріруючих програм, доступ до реляційних баз даних, управління інформацією про ресурси і користувачів мережі.
17. Тенденції розвитку телекомунікаційних систем і мереж. України.​

Немає запланованих подій